Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Kontakt

Seneste blog

Politikerkrisen: Et forsøg på at forstå problemet

20-02-2017: ”Demokrati er stadig samtale. Vi vil leve i et demokrati, blande os i samtalen. De folk, vi har valgt, kan klare meget mere ved at indse, at de også er en del af problemet – så kan det løses derfra,” skriver lektor Marianne Olsen på bloggen, hvor hun refererer tre vidt forskellige samtaler, der belyser politikerkrisen.
Læs blogindlæg

  

Det er ikke en politisk opgave at definere danskhed

13-02-2017: ”Danskheden bestemmes ikke af, hvad et flertal i Folketinget mener om beboersammen-sætningen i Brøndby Strand. Danskheden formes af det levede liv, som det udfolder sig dag for dag i hver eneste krog af Danmark. Danskhed er ikke en statisk størrelse, der kan fastlægges gennem politiske beslutninger,” skriver redaktør Bent Dahl Jensen på bloggen.
Læs blogindlæg

  

Temaer

Boganmeldelser

Stærk debut-roman om flugt, rodløshed og håbet og mindernes kraft


Sjov bogidé – og lidt som en halvtom slikpose

Til eftertanke

Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind, skuespiller

 

 

 

Nyheder

Rapport om DR og TV 2 på Facebook: Hver syvende kommentar på Facebook er hadefuld

20/02-17 09:55

15 % af kommentarerne på DR's og TV2's Facebook-sider kan betegnes som hadefulde. Det svarer til hver syvende kommentar. Det viser en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder har foretaget af knap 3.000 kommentarer fra DR Nyheders og TV Nyhedernes Facebook-sider. De hadefulde ytringer forekommer hyppigst i nyhedsopslag om religion og tro, flygtninge, ligestilling, politik og integration.

Afslag på familiesammenføring: Udlændinge-styrelsen adskiller små børn fra deres mødre

18/02-17 13:53

Udlændingestyrelsen skiller ægtefæller og små børn fra deres mødre i en række familiesammenføringssager, skriver Information.dk. Avisen nævner et eksempel med en flygtning fra Sudan, som har fået tilladelse til familiesammenføring med ægteparrets tre børn på 6, 5 og 3 år, hvorimod konen har fået afslag på familiesammenføring. Michala Bendixen fra Refugees Welcome finder den og flere lignende afgørelser ”stærkt kritisable”.

Verdens tredjestørste flygtningekatastrofe: 1,5 millioner mennesker er flygtet fra Sydsudan

17/02-17 13:42

Siden december 2013 er 1.500.000 mennesker flygtet fra Sydsudan til et af nabolandene på grund af kampe mellem rivaliserende grupper, der kæmper om magten i landet. Det betyder, at hver ottende indbygger i landet, der fik sin selvstændighed for godt fem år siden, nu har søgt sikkerhed uden for landets grænser. Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er flygtningekatastrofen i Sydsudan den tredjestørste på verdensplan – kun overgået af Syrien og Afghanistan – men med langt mindre opmærksomhed, end der er om flygtningesituationen i de to lande.

Par idømt bøde på 300.000 kroner for ulovlig beskæftigelse af au pair

16/02-17 14:37

Østre Landsret har forhøjet den bøde til to tiltalte, blev idømt ved byretten for ulovlig beskæftigelse af en udlænding som au pair. Ved byrettens dom blev de tiltalte hver idømt en bøde på 75.000 kroner, men landsretten fandt, at bøden skulle fastsættes til 150.000 kroner for hver af de tiltalte.

Den amerikanske befolkning nærer varmere følelser over for muslimer, hinduer og andre religiøse grupper i dag end tidligere

16/02-17 00:01

Selv om antallet af voldelige overgreb mod muslimer i USA i 2015 steg til det højeste niveau siden 2001, så nærer amerikanerne varmere følelser over for muslimer i dag end for tre år siden. Det fremgår af en ny analyse, som den amerikanske tænketank Pew Research Center. Undersøgelser viser, at der i januar i år generelt er mere positive følelser over for en række religiøse grupper, end der var i juni 2014.

Enighed ved interreligiøs aften: Gud er lys og oplyser alle mennesker

15/02-17 11:00

Der var forbløffende enighed mellem deltagere fra fire religioner ved interreligiøs aften om lys og oplysning i forbindelse med FN’s World Interfaith Harmony Week i København.

Glem ikke gæstfriheden: Asylansøgere fortæller om deres møde med Folkekirken

14/02-17 10:44

”I kirken fik vi venner, der hjalp os, da vi havde allermest brug for det. Her blev vi set og hørt og bekræftet i, at vi fandtes.” Sådan siger Merna Alhozy, der som 13-årig kom til Danmark som asylansøger fra Irak sammen med sin mor og to yngre søskende. Merna er en af ni asylansøgere, der i hæftet ”Glem ikke gæstfriheden” fortæller om deres møde med Danmark og Folkekirken. Det er udgivet af Tværkulturelt Center som inspiration for lokale kirker m.fl.

Familie med 10 børn udvist til Somalia

13/02-17 15:58

En somalisk familie i Solrød med 10 børn fik i efteråret 2016 besked fra Udlændingestyrelsen om, at deres midlertidige opholdstilladelse ville blive inddraget, og at de i løbet af en måned skulle forlade Danmark, skriver Politiken.dk. Avisen oplyser, at familien forlod deres bolig fra den ene dag til den anden, og at det ikke vides, hvor de nu opholder sig.

Forsker: Genetisk set er danskere skabt af indvandring

11/02-17 09:47

I de seneste måneder har den politiske debat i medierne ikke kun handlet om hospitalsvæsen, fattigdom, klimaforandringer, økonomisk ulighed og andre globale udfordringer. Disse væsentlige emner er flere gange blevet fortrængt af en til tider meget følelsesladet diskussion om danskhed og om ”at være dansk”. Men det handler ikke kun om følelser, den genetiske forskning har også noget at sige om danskheden. ”Danskere – og nordeuropæere som sådan – er et resultat af et sammensurium af mange indvandringsbølger, hvoraf vi i dag kender nogle, men sikkert ikke dem alle,” siger professor Eske Willerslev i et interview på Videnskab.dk. Eske Willerslev er leder af Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum.

Grænsekontrollen forlænges tre måneder. Merudgift i 2016 på 240 millioner kroner

10/02-17 21:46

Den midlertidige kontrol ved den dansk-tyske grænse bliver forlænget frem til den 12. maj 2017, oplyser Udlændingeministeriet. Det sker, efter at EU’s ministerråd har vedtaget, at Danmark – sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig – kan opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere 3 måneder. Den midlertidige grænsekontrol betød i 2016 ekstraudgifter til politiet og Hjemmeværnet på 240 millioner kroner.

Domstol i Berlin: Lærer har ret til at bære hijab

10/02-17 20:25

Det er ikke lovligt at nægte muslimske kvinder, der bærer hijab, job som lærer i offentlige skoler, fastslår Berlins arbejdsret i en dom, der blev afsagt torsdag den 9. februar 2017. Det skriver Deutsche Welle.

FN-rapportør opfordrer regeringen til at gå imod den voksende opfattelse af, at "islam er en trussel mod dansk identitet"

10/02-17 13:18

Regeringen bør klart og utvetydigt sende et budskab om, at alle mennesker i Danmark, herunder medlemmer af religiøse mindretal, skal føle sig trygge og hjemme i landet. Disse budskaber bør omgående og kraftigt imødegå den voksende opfattelse af, at "islam er en trussel mod dansk identitet". Sådan hedder det i anbefalingerne fra FN’s Særlige Rapportør om Religions- og Trosfrihed til den danske regering efter besøget i Danmark i marts 2016.

Kirke-moské-vandring med fokus på gæstfrihed og mødet mellem forskellige kulturer

08/02-17 18:27

Søndag eftermiddag den 5. februar blev der sat fokus på gæstfriheden i forbindelse med fejringen af FN’s World Interfaith Harmony Week i København. Det skete ved en kirke-moské-vandring, som blev indledt i Eliaskirken på Vesterbros Torv. Herfra gik deltagerne videre til Den Marokkanske Moskéforening på Vesterbrogade og sluttede i Mødestedet, der er kirkens arbejde blandt indvandrere og flygtninge på Vesterbro. Her gav børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) eksempler på, hvordan kultur- og religionsmødet finder sted blandt børn og unge i København.

Kvindemoské i Indien skal drives af solenergi

08/02-17 13:01

Kvindemoskeen i Lucknow i det nordlige Indien skal fremover drives udelukkende ved hjælp af solenergi, skriver flere indiske medier. Det sker for at mindske luftforureningen i byen, der er hovedstad i delstaten Uttar Pradesh.

Folketingets Ombudsmand i skarp kritik af udlændingeministeren: Instruks om adskillelse af asylpar var ulovlig

07/02-17 13:35

”Det er min vurdering, at instruksen af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering. Sammenfattende finder jeg Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel.” Så skarp er Folketingets Ombudsmand i sin kritik af den instruks, der på foranledning af udlændingeminister Inger Støjberg (V) blev udsendt i februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere under 18 år fremover må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. Desuden skulle asylpar, hvor den ene part var mindreårig, skilles ad og flyttes til hver sit asylcenter – også i de tilfælde, hvor de har børn.

1

2

3

>>

Følg Sameksistens.dk

   
   


Redaktøren gæst i "Bashys Corner"

"Bashys Corner", der redigeres af Bashy Quraishy og sender på Kanal Hovedstaden, bringer et interview med netavisens redaktør, Bent Dahl Jensen. Det sendes:

• 20. februar 2017 kl. 16.00-16.30
• 1. marts 2017 kl. 21.30-22.00
• 3. marts 2017 kl. 11.30-12.00

Interviewet kan også ses på YouTube.

Kalender

Foredrag og undervisning

   
Netavisen tilbyder foredrag/undervisning om:

• Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
• Chikane af kristne, muslimer og andre religiøse grupper
• Religionsfrihed og ytringsfrihed

• Læs mere

 

Sameksistens.dk støttes af:

TrygFonden, Region Hovedstaden støtter i 2016 projektet om religionsfrihed.


Vi bringer ikke annoncer på Sameksistens.dk,
derfor er vi taknemmelige for bidrag, der kan
støtte udgivelsen af netavisen.

Tegn støtteabonnement
via netbank eller MobilePay

Bidrag i februar 2017: 750 kroner
Bidrag i alt i 2017: 1.500 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.