Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Kontakt

Seneste blog

Selvfølgelig skal der være bederum på universiteter

21-02-2017: ”Ligesom der bør være en kantine for fysisk føde, klasseværelser for mental føde, bør der være naturligvis også være bederum for indtagelse af åndelig føde på landets universiteter. Vi skal ikke være så berøringsangste over for det spirituelle,” skriver journalist Svend Løbner på bloggen.
Læs blogindlæg

    

Politikerkrisen: Et forsøg på at forstå problemet

20-02-2017: ”Demokrati er stadig samtale. Vi vil leve i et demokrati, blande os i samtalen. De folk, vi har valgt, kan klare meget mere ved at indse, at de også er en del af problemet – så kan det løses derfra,” skriver lektor Marianne Olsen på bloggen, hvor hun refererer tre vidt forskellige samtaler, der belyser politikerkrisen.
Læs blogindlæg

  

Temaer

Boganmeldelser

Stærk debut-roman om flugt, rodløshed og håbet og mindernes kraft


Sjov bogidé – og lidt som en halvtom slikpose

Til eftertanke

Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind, skuespiller

 

 

 

Nyheder

223 mennesker søgte asyl i januar 2017

24/02-17 19:33

I januar 2017 søgte 223 udlændinge asyl i Danmark, fremgår det af den seneste månedsstatistik fra Udlændingestyrelsen. Det er ifølge Udlændingeministeriet det laveste antal asylansøgere i en enkelt måned siden sommeren 2009.

Religiøs mangfoldighed kan modvirke polarisering

24/02-17 13:16

Det lyder som en umulighed: Hvordan religiøse mennesker af vidt forskellig observans nogensinde kan leve fredeligt sammen? En interreligiøs konference i København lærte deltagerne at acceptere forskellighederne – og endda fejre dem.

Medierne er medansvarlige for radikalisering

23/02-17 19:45

Medierne dækker hyppigt religiøse emner, men det er som regel det ekstreme, der får sendetid og spalteplads. Derfor må medierne opruste etikken og få nuancerne med. Det fremgik af indlæg og paneldebat ved en konference om antiradikalisering onsdag i København.

Dansk Folkeparti dømt for ærekrænkelser. 15 personer får hver en godtgørelse på 10.000 kr.

23/02-17 19:42

Dansk Folkeparti skal betale 10.000 kroner til hver af de 15 personer, der anlagde sag mod DF på grund af en annonce, som partiet indrykkede i flere landsdækkende dagblade i slutningen af maj 2013. Desuden er Dansk Folkeparti idømt 10 dagbøder á 1.000 kroner i sagen. Det har Østre Landsret afgjort.

Nordjyde tiltales for afbrænding af Koranen

23/02-17 19:03

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi rejser tiltale mod en 42-årig mand fra Nordjylland, der i december 2015 offentliggjorde en video på Facebook, hvor han afbrænder Koranen. Manden tiltales for overtrædelse af blasfemiparagraffen.

Rapport om troværdighedsvurderinger i asylsager: En konvertit, der er blevet døbt, bør kunne få sin asylsag genoptaget

21/02-17 05:13

Hvis en asylansøger, der er konverteret, søger om at få sin asylsag genoptaget med henvisning til, at vedkommende er konverteret, bør sagen genoptages, hvis ansøgeren er blevet døbt eller er i gang med dåbsforberedelse. Det anbefales i en rapport, der er udgivet af Folkekirkens Asylsamarbejde under Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Rapporten indeholder flere anbefalinger – bl.a. at udtalelser fra kirker tillægges vægt som dokumentation for de faktiske og teologiske forhold i og omkring kirken og for ansøgerens aktiviteter og samtaler i forbindelse med konversionsprocessen.

Rapport om DR og TV 2 på Facebook: Hver syvende kommentar på Facebook er hadefuld

20/02-17 09:55

15 % af kommentarerne på DR's og TV2's Facebook-sider kan betegnes som hadefulde. Det svarer til hver syvende kommentar. Det viser en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder har foretaget af knap 3.000 kommentarer fra DR Nyheders og TV Nyhedernes Facebook-sider. De hadefulde ytringer forekommer hyppigst i nyhedsopslag om religion og tro, flygtninge, ligestilling, politik og integration.

Afslag på familiesammenføring: Udlændinge-styrelsen adskiller små børn fra deres mødre

18/02-17 13:53

Udlændingestyrelsen skiller ægtefæller og små børn fra deres mødre i en række familiesammenføringssager, skriver Information.dk. Avisen nævner et eksempel med en flygtning fra Sudan, som har fået tilladelse til familiesammenføring med ægteparrets tre børn på 6, 5 og 3 år, hvorimod konen har fået afslag på familiesammenføring. Michala Bendixen fra Refugees Welcome finder den og flere lignende afgørelser ”stærkt kritisable”.

Verdens tredjestørste flygtningekatastrofe: 1,5 millioner mennesker er flygtet fra Sydsudan

17/02-17 13:42

Siden december 2013 er 1.500.000 mennesker flygtet fra Sydsudan til et af nabolandene på grund af kampe mellem rivaliserende grupper, der kæmper om magten i landet. Det betyder, at hver ottende indbygger i landet, der fik sin selvstændighed for godt fem år siden, nu har søgt sikkerhed uden for landets grænser. Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er flygtningekatastrofen i Sydsudan den tredjestørste på verdensplan – kun overgået af Syrien og Afghanistan – men med langt mindre opmærksomhed, end der er om flygtningesituationen i de to lande.

Par idømt bøde på 300.000 kroner for ulovlig beskæftigelse af au pair

16/02-17 14:37

Østre Landsret har forhøjet den bøde til to tiltalte, blev idømt ved byretten for ulovlig beskæftigelse af en udlænding som au pair. Ved byrettens dom blev de tiltalte hver idømt en bøde på 75.000 kroner, men landsretten fandt, at bøden skulle fastsættes til 150.000 kroner for hver af de tiltalte.

Den amerikanske befolkning nærer varmere følelser over for muslimer, hinduer og andre religiøse grupper i dag end tidligere

16/02-17 00:01

Selv om antallet af voldelige overgreb mod muslimer i USA i 2015 steg til det højeste niveau siden 2001, så nærer amerikanerne varmere følelser over for muslimer i dag end for tre år siden. Det fremgår af en ny analyse, som den amerikanske tænketank Pew Research Center. Undersøgelser viser, at der i januar i år generelt er mere positive følelser over for en række religiøse grupper, end der var i juni 2014.

Enighed ved interreligiøs aften: Gud er lys og oplyser alle mennesker

15/02-17 11:00

Der var forbløffende enighed mellem deltagere fra fire religioner ved interreligiøs aften om lys og oplysning i forbindelse med FN’s World Interfaith Harmony Week i København.

Glem ikke gæstfriheden: Asylansøgere fortæller om deres møde med Folkekirken

14/02-17 10:44

”I kirken fik vi venner, der hjalp os, da vi havde allermest brug for det. Her blev vi set og hørt og bekræftet i, at vi fandtes.” Sådan siger Merna Alhozy, der som 13-årig kom til Danmark som asylansøger fra Irak sammen med sin mor og to yngre søskende. Merna er en af ni asylansøgere, der i hæftet ”Glem ikke gæstfriheden” fortæller om deres møde med Danmark og Folkekirken. Det er udgivet af Tværkulturelt Center som inspiration for lokale kirker m.fl.

Familie med 10 børn udvist til Somalia

13/02-17 15:58

En somalisk familie i Solrød med 10 børn fik i efteråret 2016 besked fra Udlændingestyrelsen om, at deres midlertidige opholdstilladelse ville blive inddraget, og at de i løbet af en måned skulle forlade Danmark, skriver Politiken.dk. Avisen oplyser, at familien forlod deres bolig fra den ene dag til den anden, og at det ikke vides, hvor de nu opholder sig.

Forsker: Genetisk set er danskere skabt af indvandring

11/02-17 09:47

I de seneste måneder har den politiske debat i medierne ikke kun handlet om hospitalsvæsen, fattigdom, klimaforandringer, økonomisk ulighed og andre globale udfordringer. Disse væsentlige emner er flere gange blevet fortrængt af en til tider meget følelsesladet diskussion om danskhed og om ”at være dansk”. Men det handler ikke kun om følelser, den genetiske forskning har også noget at sige om danskheden. ”Danskere – og nordeuropæere som sådan – er et resultat af et sammensurium af mange indvandringsbølger, hvoraf vi i dag kender nogle, men sikkert ikke dem alle,” siger professor Eske Willerslev i et interview på Videnskab.dk. Eske Willerslev er leder af Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum.

1

2

3

>>

Følg Sameksistens.dk

   
   


Redaktøren gæst i "Bashys Corner"

"Bashys Corner", der redigeres af Bashy Quraishy og sender på Kanal Hovedstaden, bringer et interview med netavisens redaktør, Bent Dahl Jensen. Det sendes:

• 1. marts 2017 kl. 21.30-22.00
• 3. marts 2017 kl. 11.30-12.00

Interviewet kan også ses på YouTube.

Kalender

Foredrag og undervisning

   
Netavisen tilbyder foredrag/undervisning om:

• Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
• Chikane af kristne, muslimer og andre religiøse grupper
• Religionsfrihed og ytringsfrihed

• Læs mere

 

Sameksistens.dk støttes af:

TrygFonden, Region Hovedstaden støtter i 2016 projektet om religionsfrihed.


Vi bringer ikke annoncer på Sameksistens.dk,
derfor er vi taknemmelige for bidrag, der kan
støtte udgivelsen af netavisen.

Tegn støtteabonnement
via netbank eller MobilePay

Bidrag i februar 2017: 950 kroner
Bidrag i alt i 2017: 1.700 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.