Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Krænkelser af religionsfriheden i Danmark

Det er forbudt at foretage rituelle slagtninger i Danmark uden forudgående bedøvelse. Men det er tilladt at sælge importeres kød fra dyr, der er salgtet efter de rituelle slagtemetoder som halal og schæchtning.

Forbud i Danmark mod rituel slagtning af dyr uden forudgående bedøvelse

 

Daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) indførte i februar 2014 forbud mod rituel slagtning af dyr, medmindre de bedøves på forhånd. Det skete ved en ændring af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr. Forbuddet blev i januar 2015 kritiseret i en rapport fra Europarådet, men det har ikke ændret ved den politiske opbakning til forbuddet. Det er fortsat tilladt at importere kød, der er slagtet ved rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse.

 

Af Bent Dahl Jensen
Oprettet 21-08-2015 – og senest opdateret 30-08-2015

 

Fælles for den jødiske slagtemetode schæchtning og den muslimske halal-slagtning er, at aflivningen af dyret sker ved, at dyrets halspulsårer skæres over i et snit, så blodet kan løbe fra kroppen.

Begrundelsen for at forbyde disse slagtemetoder, medmindre dyret umiddelbart forinden bedøves med en boltpistol, er dyrevelfærd. Det formuleres sådan i bekendtgørelsen generelle bestemmelser: ”Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter.” Efter den tidligere bekendtgørelse blev bedøvelsespistolen først aktiveret umiddelbart efter halssnittet.

Det Jødiske Samfund i Danmark og muslimske organisationer har flere gange kritiseret forbuddet. Således sagde Dan Rosenberg Asmussen ved et dialogmøde i april 2015 på Christiansborg: "Der er for mig ingen tvivl om, at det er en klokkeklar indskrænkning af vores religiøse rettigheder. Og når udgangspunktet for ændringen er, at det handler om dyrevelfærd og smertelindring, så må det være oplagt at lade det næste forbud omfatte jagt. Flere hundredtusinde personer i Danmark har jagttegn, og jeg antager, at der årligt nedlægges et stort antal dyr og fugle som følge af jagt. Jeg er også ret sikker på, at ikke alle dyr træffes på en måde, så der ikke er tale om smerter ved anskydningen. Her siger man så, at det er noget helt andet. Men det er det ikke for mig."

 

Forbud indført uden møde med berørte trossamfund
Forbuddet mod rituel slagtning uden bedøvelse er blevet kritiseret kraftigt af såvel jøder som muslimer i Danmark.

Forbuddet blev indført, uden at der forinden blev holdt et møde med muslimer og jøder, som er berørt af forbuddet. Men Dan Jørgensen holdt senere et møde med Det Jødiske Samfund i Danmark og paraplyorganisationen Danish Halal, oplyste Kristeligt Dagblad den 30. januar 2015 om forløbet i forbindelse med indførelsen af forbuddet i februar 2014.

På det efterfølgende møde beklagede Dan Jørgensen, at mødet først kom efter, at forslaget var lagt frem, og han lovede ifølge Kristeligt Dagblad, at ”i det omfang, det jødiske og muslimske samfund kan skaffe videnskabelig evidens for, at der ikke er yderligere dyreetiske problemer med rituel slagtning i forhold til dansk slagtning, ville Fødevarestyrelsen se kraftigt på sagen igen”.

 

Kritik i rapport fra Europarådet
Forbuddet mod rituel slagtning blev også kritiseret af Europarådet i en rapport i januar 2015 om Danmarks beskyttelse af mindretal.

”… ekspertgruppen (fra Europarådet, red.) beklager, at det siden 2013 har været forbudt for jøder og muslimer at kosher- eller halalslagte dyr. Rapporten henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en dom fra 2000 beskriver traditionel slagtning som en religiøs rettighed,” skrev Berlingske den 20. januar 2015 – og fortsatte:

”Ekspertgruppen anerkender, at ’forbuddet i praksis ikke har stor betydning’. Men det ’sender et negativt signal til jøder og muslimer, fordi det tegner et billede af mangel på respekt for deres ret til at praktisere ritualer foreskrevet af henholdsvis jødedommen og islam’.”

 

Institut for Menneskerettigheder: Behovet for rituel slagtning skal løbende vurderes
I et høringssvar til den bekendtgørelse, der trådte i kraft den 14. februar 2014, skrev Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar fra den 3. december 2013, at der var en række forhold, som talte for, ”at Danmark kan indføre et lignende forbud uden at krænke religionsfriheden”. Instituttet henviste her til, at ”ingen slagterier har anmeldt, at de foretager religiøse slagtninger uden forudgående bedøvelse efter de nugældende regler. Dette kan indikere, at der på nuværende tidspunkt ikke i Danmark er et konkret behov for at kunne slagte dyr efter religiøse ritualer uden forudgående bedøvelse, og at sådant kød primært importeres fra andre lande end Danmark.” Ligeledes bemærkede instituttet, at en række lande, herunder Sverige og Norge, allerede har forbudt rituel slagtning uden forudgående bedøvelse.

Institut for Menneskerettigheder skrev videre, ”at Fødevarestyrelsen løbende bør være opmærksom på, hvorvidt en aftagende tilgængelighed af rituelt slagtet kød i andre lande i fremtiden kan nødvendiggøre en mulighed for dispensation fra et dansk forbud mod slagtning uden forudgående bedøvelse. Såfremt en sådan situation i fremtiden opstår, finder instituttet, at der kan være behov for igen at tillade religiøs slagtning uden forudgående bedøvelse af hensyn til religionsfriheden.”

Institut for Menneskerettigheder sluttede høringssvaret med følgende anbefalinger – med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder:

• at Fødevarestyrelsen løbende vurderer behovet for, af hensyn til religionsfriheden, at genindføre en dispensationsadgang til kravet om forudgående bedøvelse før slagtning efter religiøse forskrifter.

• at Fødevarestyrelsen i dialog med relevante religiøse organisationer i Danmark afklarer, hvorvidt bekendtgørelsens krav om forudgående bedøvelse ved rituel slagtning reelt hæmmer adgangen til rituelt slagtet kød i Danmark eller på anden vis anses for problematisk i forhold til religionsfriheden.

 

Rituel slagtning – slagtemetoder
Halal:
I opslagsværket ”Islam fra A til AA” skriver Aminah Tønnsen blandt andet:
• Koranen forbyder spisning af:
1)      Kød af selvdøde dyr, blod og svinekød og
2)      Kød af dyr, der ved et uheld har mistet livet ved kvælning, et voldsomt slag, et styrt, eller som er stanget til døde eller dræbt af vilde dyr. Har man mulighed for at slagte et sådant dyr på tilbørlig vis, inden det forbløder, er det dog tilladt at spise, samt
3)      Kød af dyr, der er indviet til andre end Gud, så som hedensk offerkød.
• Koranen tillader spisning af det forbudte, dersom nøden tvinger én – for livet er helligt og går forud for loven.
• Koranen påbyder, at Guds navn nævnes over det kød, der skal spises.
• Koranen tillader kød, der er slagtet af jøder og kristne. (De lærde er dog ikke helt enige om fortolkningen af dette udsagn.)
• Detaljer vedrørende den korrekte slagtemetode findes i traditionssamlingerne.
Aminah Tønnsen skriver videre, at det er ”ganske uladsiggørligt at udføre en korrekt islamisk halal-slagtning under industrielle forhold, idet en sådan forudsætter en lang række hensyn til slagtedyret:
• For at mindske smerten må dyret hverken føle sult eller tørst i tiden op til slagtningen.
• Dyret bør håndteres med ro og venlighed for ikke at blive nervøs og bange.
• Andre dyr må ikke slagtes i dyrets nærvær.
• Kniven skal være så skarp som overhovedet muligt, men må ikke skærpes i dyrets nærvær.
• Snittet skal være hurtigt og præcist.
• Strube og spiserør gennemskæres sammen med halspulsåren, men rygmarven må ikke beskadiges.
• Derudover må man under ingen omstændigheder skære i dyret eller flå i det, før de allersidste, naturligt krampetrækninger er ebbet ud.
Kilde: Rituel slagtning – Islam fra A til AA

Schæchtning: Man overskærer luftrør og de store pulsårer med et snit i dyrets hals, så det umiddelbart mister bevidstheden, ligesom metoden sikrer den størst mulige afblødning. Traditionen baserer sig på 5.Mos. 12,21-25. Mange dyreværnsfolk har angrebet schæchtning som dyrplageri, mens tilhængere hævder, at metoden er så skånsom som nogen anden slagteform.
Kilde: Schæchtning – DenStoreDanske 

 

Læs mere

Rituel slagtning – Fødevarestyrelsen

Bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr

Høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder til bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr – Institut for Menneskerettigheder, 04-12-2013

Halal (slagtning) – DenStoreDanske

Rituel slagtning (halal) – Islam fra A til AA

• Schæchtning – DenStoreDanske

• Jøder og muslimer står i en fælles kamp for religiøse mindretals rettigheder – Sameksistens.dk, 09-04-2015

Danmark får kritik for slagteforbud og hårde ord om minoriteter – Berlingske.dk, 20-01-2015

Dan Jørgensen tier om rituel slagtning – Kristeligt Dagblad, 30-01-2015

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller