Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Analyse af danske mediers omtale af islam og muslimer i 2016

Muslimer spiller kun sekundær rolle: Politikere tegner mediebilledet af islam i Danmark

 

Politikere og eksperter udgør halvdelen af de kilder, der citeres i danske mediers omtale af islam og muslimer. Det viser en analyse, som netavisen Sameksistens.dk har foretaget. Analysen omfatter 307 artikler, der er bragt på fire 10-dages perioder på syv dagblades hjemmesider. Til sammenligning udgør muslimer mellem 19 % og 31 % af kilderne. Analysen viser også, at nogle få moskeer og muslimske organisationer er genstand for hovedparten af medieomtalen i de tilfælde, hvor artikler handler om muslimers religiøse liv. I mange artikler spiller islam og muslimer nemlig en sekundær rolle i forhold til artiklens hovedemne.

 

Af Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 12-01-2017 

 

Medieanalysen er foretaget ved at søge på ordene ”islam” og ”muslim” på hjemmesiderne for Berlingske, BT, Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og Politiken. Der er søgt i fire perioder i 2016: 1.-10. marts, 1.-10. juni, 1.-10. september og 1.-10. december. Analysen omfatter kun nyheds- og baggrundsartikler fra Danmark, men ikke udlands-, debat-, kultur- eller sportsstof.

Der blev bragt betydeligt flere artikler i perioden 1.-10. marts end i de efterfølgende perioder. Det hænger sammen med, at TV2 i den periode bragte serien ”Moskéerne bag sløret”, som gav anledning til en heftig politisk debat – og opfølgende artikler fra moskéer og muslimske foreninger.

Fire af de syv dagblades netudgaver bragte mellem 54 og 60 artikler, hvori mindst et af ordene ”islam” og ”muslim” indgik. Den samlede fordeling er følgende:
• Berlingske: 54 artikler
• BT: 60 artikler
• Ekstra Bladet: 55 artikler
• Information: 35 artikler
• Jyllands-Posten: 59 artikler
• Kristeligt Dagblad: 16 artikler
• Politiken: 28 artikler


Syv hovedkategorier
I analysen er artiklerne inddelt i syv hovedkategorier, som gør det muligt at sammenligne de enkelte perioder med hinanden.

Fordelingen af de 307 artikler er følgende:
• Muslimers tro og praksis: 145 artikler (47 %)
• Religions- og ytringsfrihed: 22 artikler (7 %)
• Politik: 53 artikler (17 %)
• Sameksistens: 23 artikler (8 %)
• Kriminalitet: 9 artikler (3 %)
• Syrienkrigere og terrorisme: 32 artikler (10 %)
• Andet: 23 artikler (8 %)

Det vandrette søjlediagram viser, hvordan artiklerne fordeler sig i de enkelte aviser efter hovedkategorierne.

Flere steder i analysen sammenlignes tallene for kategorien ”muslimers tro og praksis” med det samlede antal artikler. Det skyldes, at den type artikler særligt handler om muslimers religiøse liv og islamisk tro. I de øvrige kategorier er der mange artikler, hvor muslimer indtager en sekundær rolle i forhold til artiklens hovedemne. Det kan være artikler om retssager, hvor det nævnes, at en eller flere af de tiltalte er muslimer. Eller det kan være artikler om politiske emner, hvor en politiker udtaler sig om islam og/eller muslimer. 


De fleste kilder er politikere – med DF som det dominerende parti
Både når det gælder det samlede antal artikler i analysen – og de 145 artikler, der handler om muslimers tro og praksis – er politikere de mest citerede kilder.

Sammen med eksperter udgør politikere 49 % af kilderne i alle artikler, og i artiklerne om muslimers tro og praksis er deres andel oppe på 52 %. Til sammenligning udgør muslimer 19 % af kilderne i det samlede antal artikler og 31 % af kilderne om muslimers tro og praksis. (Det skal nævnes, at nogle af politikerne har en muslimsk baggrund, men de tælles med som politikere, da de i de pågældende artikler udtaler sig i kraft af, at de er politikere.)

Den mest citerede kilde er Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der er citeret i 25 af de 307 artikler. Flere af de øvrige kilder på top-10-listen er personer, der udelukkende eller primært er citeret i artikler, der blev bragt i forbindelse med mediedebatten om tv-serien ”Moskéerne bag sløret” på TV2.


Medieanalysen viser også, at det i stort omfang er politikere fra Dansk Folkeparti, der optræder som kilder i artikler, hvori ordene ”islam” og/eller ”muslim” indgår. En del af disse artikler går tilbage til omtalen af ”Moskéerne bag sløret”. Herudover er der især mange DF-kilder i artiklerne fra perioden 1.-10. december 2016.

Blandt i alt 154 kildeudsagn i de 66 artikler fra december, stammer 79 citater fra politikere, og hovedparten af dem – 61 citater – kommer fra DF-politikere.

Denne overvægt hænger sammen med, at der blev bragt et stort antal artikler om politikeren Mogens Camre i forbindelse med hans død i begyndelsen af december. 28 af de 66 artikler er nekrologer eller artikler med udtalelser og baggrund om Mogens Camre. Disse artikler indgår i analysen, fordi der i artiklerne indgår sætninger eller afsnit om, at Mogens Camre var islamkritisk og blev dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, fordi han havde udtalt sig forhånende om muslimer. I disse artikler bliver DF’s næstformand, folketingsmedlem Søren Espersen citeret 13 gange, den tidligere partiformand og nuværende formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, er citeret 10 gange, udlændingeordfører Martin Henriksen og Europa-parlamentarikeren Morten Messerschmidt er hver citeret seks gange.


Hovedparten af medieomtalen er fokuseret 
på et lille antal moskéer og muslimske organisationer
Grimhøjmoskéen i Aarhus og moskéens imam, Abu Bilal, skiller sig ud som de mest omtalte muslimer i de artikler, der indgår i medieanalysen. Grimhøjmoskéen er omtalt i 73 af de 307 artikler. Blandt de øvrige i top-10 er Fredens Moské i Aarhus, Hizb ut-Tahrir og Det Islamiske Trossamfund i København.

Det betyder, at hovedparten af medieomtalen fokuserer på et lille antal moskéer og muslimske organisationer. Det Islamiske Trossamfund oplyste i 2015, at der i gennemsnit er besøg af 2.500 muslimer i moskéen i løbet af ugen, og at der til fredagsbønnen er der op til 2.000 deltagere. Det er den største af de omtalte moskéer.

Der er i alt omkring 275.000 muslimer i Danmark. Muslimers Fællesråd, der ifølge egne oplysninger som den største muslimske samarbejdsorganisation i Danmark repræsenterer mellem 30.000 og 35.000 muslimer, er til sammenligning omtalt i to af de 307 artikler. En anden paraplyorganisation, Dansk Muslimsk Union (DMU), er omtalt i 1 artikel, mens Dansk Islamisk Center er omtalt i 5 artikler.

De to store moskéer, der er åbnet i København inden for de seneste år, fylder heller ikke meget i mediebilledet. Imam Ai Moskéen er omtalt i 4 artikler, og Hamad Bin Khalifa Civilisation Center (moské og kulturcenter i Rovsingsgade) er omtalt i 3 artikler. Dansk Islamisk Råd, der står bag moskéen, er omtalt i 1 artikel.


Stort fokus på meget konservative tolkninger af islam
I over halvdelen af medieanalysens artikler bliver der skrevet generelt om islam og muslimer, uden at der fokuseres på bestemte tolkninger af Koranen eller retninger inden for islam.

Modsat bliver der i 19 % af alle artiklerne – og i 38 % af de artikler, der handler om muslimers tro og praksis – lagt vægt på bestemte tolkninger af islams lære. I langt hovedparten af disse artikler er det meget konservative tolkninger af Koranen, der tegner billedet af islam, mens læserne kun i få tilfælde præsenteres for nytolkninger af Koranen.

For hver gang, der bringes en artikel med fokus på nytolkninger af islam, bringes der 37 artikler, hvor fokus ligger på en meget konservativ tolkning af islam.

Med meget konservativ tolkning menes her tolkninger som dem, der blev vist eksempler på i tv-udsendelserne ”Moskéerne bag sløret” (sendt på TV2 i begyndelsen af marts 2016), hvor der blev vist udsagn om, at straffen for utroskab er stening og piskning.

Med nytolkning menes her tolkninger, der fx accepterer kvindelige imamer. Mellem disse yderpoler findes flere forskellige tolkninger.


Fokus på kvindeundertrykkelse, men ikke på kvindelige imamer
Medieanalysen viser, at vold mod børn og kvinder og kvindeundertrykkelse er de mest berørte emner i artiklerne. De indgår i mere end hver fjerde af de 307 artikler.

På den baggrund er det interessant, at spørgsmålet om kvindelige imamer kun tages op i to artikler, og at Mariam Moskéen (moské kun for kvinder) kun omtales i fire artikler.

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at kun en enkelt artikel omtaler Exitcirklen, der er en forening, som står bag samtalegrupper for mennesker, der har været udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol.

Lederen af RED Safehouse, der er et opholdssted for unge i æresrelaterede konflikter, er brugt som kilde i fem artikler.

 

Særligt i december: Gengivelse af forhånende udtalelser
Analysen af artiklerne i perioden 1.-10. december skiller sig ud på et par områder: For det første indeholder kategorien politik over halvdelen (53 %) af artiklerne. For det andet bliver der i mange af disse artikler gengivet citater fra retssager, som har været rejst mod politikere for overtrædelse af racismeparagraffen, fordi de ved forskellige anledninger har udtalt sig forhånende over for muslimer.

Det skete i flere artikler om politikeren Mogens Camres (DF) død samt i forbindelse med en udtalelse af folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth (DF) om at skyde mod bådflygtninge. Han korrigerede efterfølgende udtalelsen, men den gav anledning til, at flere aviser bragte lange artikler med andre kontroversielle udtalelser fra medlemmer af Dansk Folkeparti. Og i den sammenhæng blev der bragt citater, der er fremsat af nu afdøde DF-politikere, som i sin tid blev dømt for at forhåne muslimer med deres udtalelser.

Disse artikler udgør 32 af de 66 artikler fra december, og i ingen af disse artikler optræder muslimer i en aktiv rolle, men blot som statister, der er genstand for en ofte negativ omtale.

 

To artikler om muslimsk juleoptog og fredsmarch
Til sammenligning blev der fra 1.-10. december ud af de 66 artikler bragt fem, der handler om danske muslimers religiøse liv. To af dem handler om en fredsmarch, der blev holdt i begyndelsen af december for at fejre profeten Muhammeds fødselsdag. Ved samme anledning fejrede de muslimske arrangører også ”profeten Jesu fødselsdag”. Ved fredsmarchen, der også blev betegnet som et juleoptog, blev der indsamlet donationer til julehjælp. Fredsmarchen og juleoptoget blev dækket af BT og Politiken, men ikke af de øvrige fem dagblades netudgaver.

 

Læs mere

• Kort om medieanalysen af mediers omtale af islam og muslimer i Danmark (for 1.-10. marts, 1.-10. juni, 1.-10. september 2016 og 1.-10. december) – Sameksistens.dk, 12-01-2017

• Muslimer henvist til statistrolle i mediernes omtale af islam i december– Sameksistens.dk, 05-01-2017

• Hvem tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark? (Artikler om den første del af medieanalysen: marts, juni og september 2016) – Sameksistens.dk, december 2016

 

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller