Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Syriske flygtninge og asylansøgere

Knap 20.000 syrere har søgt asyl i Danmark under den seks år lange borgerkrig i Syrien


Siden 2011, hvor den meget blodige konflikt begyndte i Syrien, og frem til udgangen af 2016 har 19.903 syrere søgt asyl i Danmark. Det svarer til en tredjedel af det samlede antal asylansøgere i de seks år. I de seneste år har næsten alle syrere fået opholdstilladelse i Danmark.

 

Af Bent Dahl Jensen
Oprettet 22-09-2010 – og senest opdateret 15-03-2017

 

Siden de blodige kampe mellem oprørsgrupper og hæren i Syrien begyndte i marts 2011 er 4,9 millioner syrere flygtet til andre lande – hovedparten til Tyrkiet, Libanon, Jordan og andre lande i nærområdet. Herudover anslår FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i marts 2017, at 6,3 millioner syrere befinder sig som internt fordrevne personer inden for Syriens egne grænser.

Sammenlignet med disse tal er det få syrere, der har søgt asyl i Danmark.

Siden 2011, hvor den blodige konflikt begyndte i Syrien, og frem til udgangen af 2016 har 19.903 syrere søgt asyl i Danmark. Det svarer til en tredjedel af det samlede antal asylansøgere i de seks år.

Antallet af syriske asylansøgere har varieret år for år. Det steg markant i 2014-2015 og det er en væsentlig del af forklaringen på, at der også var en stor stigning i det samlede antal asylansøgere i 2014 og 2015. Udviklingen vendte i begyndelsen af 2016, hvor både antallet af syriske asylansøgere og det samlede antal asylansøgere faldt kraftigt i forhold til de foregående år, efter at Danmark indførte den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

 

I 2014 kom hver anden asylansøger fra Syrien

I 2014 udgjorde syriske flygtninge næsten halvdelen af det samlede antal asylansøgere i Danmark. Andelen faldt til 40 % i 2015, og siden 2016 har syrere udgjort en femtedel af de udlændinge, der søger asyl i Danmark.

 

Næsten alle syrere får asyl
I de seneste år har stort set alle syriske asylansøgere fået opholdstilladelse i Danmark.

Anerkendelsesprocenten varierede for nogle år siden en del fra år til år, når syriske asylansøgere fik behandlet deres sager i Udlændingestyrelsen, der er første instans i asylbehandlingen. I 2013 lå anerkendelsesprocenten på 96 %, i 2014 på 97 % og i 2015 på 98 % ved sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen.

Nogle af dem, der fik afslag i Udlændingestyrelsen, har efterfølgende fået opholdstilladelse ved behandlingen af deres sager i Flygtningenævnet, der er anden og øverste instans i asylbehandlingen.
  


Før borgerkrigen flygtede kurdere på grund af undertrykkelse

Tilbage i 2008, 2009 og særligt i 2010 søgte et stigende antal syrere asyl i Danmark. Hovedparten af dem var syriske kurdere, som flygtede, fordi de oplevede en tiltagende undertrykkelse fra de syriske myndigheders side.

Der lever omkring 1,7 millioner kurderne i Syrien, hvor de udgør ca. 10 procent af befolkningen. Hovedparten af dem kurdere bor i den nordlige del af landet langs grænsen til Tyrkiet og Irak.

Årsagen til, at mange syriske kurdere er flygtet i de seneste år, er ifølge flere kilder, dels en voksende politisk og kulturel undertrykkelse gennem flere år, dels ustabilitet i regionen, som sammen med stigende arbejdsløshed og tørke fire år i træk har gjort det vanskeligt for kurderne at blive i det kurdiske område. I 2008 blev der vedtaget et dekret, som gør det nærmest umuligt for kurdere at købe og sælge jord og ejendom i bestemte dele af Syrien, hvor kurderne er i flertal. Situationen er endnu vanskeligere for de 300.000 kurdere, der er statsløse.

Det norske Landinfo udgav den 16. juni 2010 rapporten "Kurderne i Syria – Utsatte grupper og myndighetsreaksjoner mot politisk aktive". Landinfo er Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Rapporten fra Landinfo er det nyeste baggrundsmateriale, der findes på Flygtningenævnets hjemmeside med baggrundsmateriale vedrørende Syrien. I rapporten sammenfattes situationen for kurderne i Syrien således:

"Kurderne i Syrien udgør næsten ti procent af den samlede befolkning, men er ikke anerkendt som en særskilt mindretal. Det er forbudt at offentliggøre aviser og blade på kurdisk og bruge det kurdiske sprog i skoler. 300.000 kurdere har fået frataget deres statsborgerskab. Politisk aktive kurdere, herunder partimedlemmer, forfattere og menneskerettighedsforkæmpere, risikerer at blive arresteret og idømt fængselsstraffe på flere år. Kurdere, der deltager i politiske eller kulturelle fester, risikerer også at blive arresteret, men løslades normalt efter kort tids tilbageholdelse. Myndighederne anvender også andre former for indgreb over for politisk aktive, såsom at indkalde dem til afhøring, forsøg på at rekruttere dem som meddelere til efterretningstjenesterne, udrejseforbud, tab af borgerlige rettigheder, opsigelse og bortvisning fra universiteterne."

Læs mere

• Tema om syriske flygtninge og asylansøgere

Nyheder om syriske flygtninge og asylansøgere

 

Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

24 feb 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

25 feb 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

03 mar 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller MobilePay

Bidrag i februar 2018: 750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 1.500 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller