Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Ytringsfrihed

• Læs baggrund om ytringsfrihed og ytringsfrihedens grænser.

 

15/06-17 22:20

Yderligere to prædikanter får indrejseforbud

Listen over religiøse forkyndere, der har forbud mod at rejse til Danmark i de næste to år, blev torsdag den 15. juni udvidet med to navne, så den nu indeholder navnene på otte prædikanter: En kristen og syv muslimske. Læs mere

02/06-17 19:21

Statsadvokat aflyser blasfemi-sag mod mand, der var tiltalt for afbrænding af Koranen

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi aflyser en ellers planlagt straffesag om blasfemi mod en 42-årig nordjysk mand, efter at et flertal i Folketinget fredag besluttede at ophæve straffelovens blasfemi-bestemmelse. Manden, der var tiltalt for at offentliggøre en video på Facebook, hvor han afbrænder Koranen, skulle have været for Retten i Aalborg i næste uge, oplyser Anklagemyndigheden. Læs mere

30/05-17 15:10

Regeringen stemmer for Enhedslistens lovforslag om at afskaffe blasfemiparagraffen

Regeringen ønsker at afskaffe blasfemibestemmelsen (paragraf 140 i straffeloven), oplyser Justitsministeriet. Folketinget skal senere på ugen behandle et forslag fra Enhedslisten om at ophæve blasfemiparagraffen, og her vil regeringen stemme for en afskaffelse af paragraffen. Ved afstemningen fredag den 2. juni stemte alle partier bortset fra Socialdemokratiet for forslaget. Socialdemokratiet stemte hverken for eller imod. Læs mere

02/05-17 16:14

Fem muslimske og en kristen prædikant får indrejseforbud til Danmark

Fem muslimske og en kristen prædikant er at finde på den liste, Udlændingestyrelsen har offentliggjort over religiøse forkyndere, der har indrejseforbud i Danmark i de næste to år. Listen er en del af en række lovindgreb, der er ”rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser”. Lovindgrebene blev vedtaget af et flertal i Folketinget i slutningen af 2016. Det vil koste 11 millioner kroner årligt at udarbejde en national sanktionsliste over religiøse forkyndere, der får forbud mod at rejse ind i Danmark i en toårig periode. Læs mere

04/04-17 09:24

Øget pres på religions- og ytringsfriheden

Religionsfriheden og ytringsfriheden er under stigende pres i Danmark, konkluderer Institut for Menneskerettigheder i sin status over udviklingen på menneskerettighedsområdet i 2016-2017. Instituttet henviser til, at et flertal af Folketingets partier i 2016 vedtog fem nye love, der specifikt er rettet mod ”religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier”. Instituttet anbefaler også, at regeringen udarbejder en national handlingsplan til bekæmpelse af hadforbrydelser. Læs mere

20/02-17 09:55

Rapport om DR og TV 2 på Facebook: Hver syvende kommentar på Facebook er hadefuld

15 % af kommentarerne på DR's og TV2's Facebook-sider kan betegnes som hadefulde. Det svarer til hver syvende kommentar. Det viser en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder har foretaget af knap 3.000 kommentarer fra DR Nyheders og TV Nyhedernes Facebook-sider. De hadefulde ytringer forekommer hyppigst i nyhedsopslag om religion og tro, flygtninge, ligestilling, politik og integration. Læs mere

30/11-16 21:19

Trekløverregeringen ønsker et nyt asylsystem – og bebuder nye udlændingestramninger

Den nye trekløverregering vil sammen med andre europæiske lande arbejde for, at der indføres et asylsystem, hvor man søger om asyl fra et tredjeland fremfor ved de europæiske landes grænser. Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nytiltrådte regering. Den bebuder også nye stramninger af reglerne for familiesammenføring og for at opnå dansk statsborgerskab. Læs mere

17/10-16 17:46

Høring om lovudkast om indrejseforbud for navngivne udenlandske religiøse forkyndere

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) sendte i begyndelsen af oktober et lovudkast til høring om at indføre indrejseforbud for navngivne udenlandske religiøse forkyndere. Ligeledes har hun sendt et lovudkast til høring om indførelse af et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere. Begge lovudkast indgår i den aftale, som Venstre-regeringen indgik den 31. maj med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser”. Høringsfristen udløber ved udgangen af oktober. Læs mere

04/10-16 18:18

V-regeringen planlægger stribevis af stramninger på udlændingeområdet

Venstre-regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte 22 lovforslag på flygtninge-, integrations- og udlændingeområdet. Det fremgår af det lovprogram, der blev fremlagt sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget. En beskæring af Flygtningenævnets medlemmer fra fem til tre, indrejseforbud for navngivne udenlandske religiøse forkyndere, indførelse af dekorumkrav for religiøse forkyndere og en kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Det er overskrifterne for nogle af de lovforslag, der for de flestes vedkommende vil medføre nye stramninger på udlændingeområdet – og for enkelte indskrænkninger af religions- og ytringsfriheden. Læs mere

22/07-16 09:03

Venstre-skift i holdningen til ytringsfrihed

Venstre-regeringen indgik i maj en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at forhindre navngivne udenlandske forkyndere ”med holdninger og værdier i strid med grundlæggende danske værdier” i at rejse ind i landet. Desuden bliver det strafbart, hvis man udtrykkeligt billiger visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Forslagene indgår i en større pakke, der indeholder flere indskrænkninger af religions- og ytringsfriheden. Venstre er således sket en holdningsændring i Venstre, siden Anders Fogh Rasmussen var statsminister. Han sagde i 2005 i forbindelse med karikaturkrisen blandt andet: ”Uanset, hvad motivet må være, når nogen foreslår begrænsninger i ytringsfriheden, så er jeg imod det.” Nu er Venstre under Lars Løkke Rasmussens ledelse i gang med at begrænse såvel ytringsfriheden som religionsfriheden. Vi bringer her nogle citater, der viser de skiftende Venstre-synspunkter om ytringsfriheden. Læs mere

Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

16 dec 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

København: International Christmas Carols

19 dec 17:00 - 18:30

International Christmas Carol Service i Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø. Der...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

23 dec 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Sameksistens.dk støttes af

TrygFonden, Region Hovedstaden støtter projektet om religionsfrihed.


Vi modtager ikke offentlig mediestøtte, og vi bringer ikke annoncer på Sameksistens.dk, derfor er vi taknemmelige for bidrag, der kan støtte udgivelsen af netavisen.

Tegn støtteabonnement
via netbank eller MobilePay

Bidrag i november 2017: 1.950 kroner
Bidrag i alt i 2017: 17.000 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller