Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Sameksistens

23/06-17 15:06

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at forringe integrationsydelsen

Den aftale, VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti den 20. juni om ændringer af pensionssystemet med henblik på at få flere personer til at blive flere år på arbejdsmarkedet, indeholder flere stramninger på udlændinge- og integrationsområdet. Blandt andet har partierne i blå blok aftalt, at integrationsydelsen skal reduceres med tre procent.Læs mere

15/06-17 22:20

Yderligere to prædikanter får indrejseforbud

Listen over religiøse forkyndere, der har forbud mod at rejse til Danmark i de næste to år, blev torsdag den 15. juni udvidet med to navne, så den nu indeholder navnene på otte prædikanter: En kristen og syv muslimske.Læs mere

15/06-17 21:18

Radikaliserings-begrebet under lup: Er man radikal, hvis man vælger at have en religiøs overbevisning?

Medierne har i høj grad været med til både direkte og indirekte at skabe en tilknytning mellem islam, muslimer og radikalisering. I Danmark antages der at være ca. 263.800 personer, som bekender sig til islam, hvoraf 135 personer siden 2012 af PET formodes at være rejst til Syrien. Når en så lille andel formodes at være en reel trussel blandt de, der bekender sig til islam, er spørgsmålet, om forbindelsen mellem radikalisering og islam i medierne er blevet for unuanceret? Specialet “Radicalisation: Just Another Buzz-Word or a Useful Analytical Tool. An examination of the concept of radicalisation and its expediency” har haft radikaliserings-begrebet under luppen og spurgt, hvad radikalisering egentlig betyder. Det belyser specialets forfatter, cand.mag. Katrine Mortensen, i denne artikel.Læs mere

02/06-17 19:21

Statsadvokat aflyser blasfemi-sag mod mand, der var tiltalt for afbrænding af Koranen

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi aflyser en ellers planlagt straffesag om blasfemi mod en 42-årig nordjysk mand, efter at et flertal i Folketinget fredag besluttede at ophæve straffelovens blasfemi-bestemmelse. Manden, der var tiltalt for at offentliggøre en video på Facebook, hvor han afbrænder Koranen, skulle have været for Retten i Aalborg i næste uge, oplyser Anklagemyndigheden.Læs mere

30/05-17 15:10

Regeringen stemmer for Enhedslistens lovforslag om at afskaffe blasfemiparagraffen

Regeringen ønsker at afskaffe blasfemibestemmelsen (paragraf 140 i straffeloven), oplyser Justitsministeriet. Folketinget skal senere på ugen behandle et forslag fra Enhedslisten om at ophæve blasfemiparagraffen, og her vil regeringen stemme for en afskaffelse af paragraffen. Ved afstemningen fredag stemte alle partier bortset fra Socialdemokratiet for forslaget. Socialdemokratiet stemte hverken for eller imod. Læs mere

23/05-17 14:04

Debat på temadag: Hvad siger Bibelen om den fremmede og flygtningen?

”Hvad siger Bibelen om den fremmede og flygtningen?” Det er et af de emner, der tages op, når Dansk Bibel Institut den 6.-7. juni holder temadage om bibelsk etik. Emnet belyses af et oplæg af professor, Dr. Markus Zehnder fra Biola University i Californien, og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken vil lede en respons med fokus på aktuelle udfordringer i en dansk sammenhæng.Læs mere

11/05-17 20:48

Højesteret skal afgøre injurie-sag om DF-annonce

Procesbevillingsnævnet har givet Dansk Folkeparti lov til at bringe en injuriesag om en omstridt annonce fra maj 2013 for Højesteret. I annoncen offentliggjorde DF navnene på 685 personer, der stod over for at blive danske statsborgere, under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker…". 15 af de 685 nye danske statsborgere anlagde efterfølgende sag mod Dansk Folkeparti for ærekrænkelser. De fik medhold i Københavns Byret og efterfølgende i Østre Landsret, som i februar 2017, dømte Dansk Folkeparti til at betale 10.000 kroner til hver af de 15 personer, der har anlagt sagen. Desuden blev Dansk Folkeparti idømt 10 dagbøder á 1.000 kroner i sagen.Læs mere

05/05-17 12:52

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V): Politikere blander sig for meget i religion

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) stemte imod sit eget partis forslag om, at kommunen ikke fremover skal yde økonomisk støtte til kønsopdelt svømmeundervisning, da forslaget blev behandlet i Københavns Borgerrepræsentation i marts. Det er blot et af flere emner, som hun synes, politikere ikke skal blande sig i. Et andet er spørgsmålet om bederum på uddannelsesinstitutioner. ”Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skal gøre det til et problem,” siger Pia Allerslev i dette interview med netavisen Sameksistens.dk om politikeres indblanding på det religiøse område.Læs mere

04/05-17 21:19

Boganmeldelse: Venligboerne – et samfund der vil mere end bare se til

BØGER: ”Bogen en stor inspirationskilde, og den er en god påmindelse om, hvor enkelt det kan være at sprede en venlig gestus til vores medmennesker i vores hverdag og den effekt, det kan have,” skriver Katrine Mortensen i en anmeldelse af bogen ”Venligboerne – Historien om en bevægelse.Læs mere

02/05-17 16:14

Fem muslimske og en kristen prædikant får indrejseforbud til Danmark

Fem muslimske og en kristen prædikant er at finde på den liste, Udlændingestyrelsen har offentliggjort over religiøse forkyndere, der har indrejseforbud i Danmark i de næste to år. Listen er en del af en række lovindgreb, der er ”rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser”. Lovindgrebene blev vedtaget af et flertal i Folketinget i slutningen af 2016. Det vil koste 11 millioner kroner årligt at udarbejde en national sanktionsliste over religiøse forkyndere, der får forbud mod at rejse ind i Danmark i en toårig periode.Læs mere

1

2

3

>>

Nyhedsbrev

Kalender

Sandholm: Demonstration ved Center Sandholm

25 jun 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Center Sandholm, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød. •...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

01 jul 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

08 jul 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Sameksistens.dk støttes af

TrygFonden, Region Hovedstaden støtter projektet om religionsfrihed.


Vi modtager ikke offentlig mediestøtte, og vi bringer ikke annoncer på Sameksistens.dk, derfor er vi taknemmelige for bidrag, der kan støtte udgivelsen af netavisen.

Tegn støtteabonnement
via netbank eller MobilePay

Bidrag i juni 2017: 750 kroner
Bidrag i alt i 2017: 3.950 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.

 

Netavisen Sameksistens.dk er tilmeldt Pressenævnet og medlem af Prauda, foreningen af uafhængige internetmedier.