Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Rapporter & undersøgelser

Notat om migrantprostitution: Knap halvdelen af prostituerede i Danmark er udenlandske kvinder

Ifølge en opgørelse fra 2009 er der 84 thailandske massageklinikker i Københavns Politikreds. I nogle tilfælde bor kvinderne på klinikken, fordi de står uden bolig. Arkivfoto af thailandske massageklinikker på Vesterbro i København.


Omkring 2.500 af de 5.500 kvinder, der ernærer sig ved prostitution i Danmark, kommer fra udlandet. Det fremgår af notatet "Migrantprostitution i Danmark". Den største udenlandske gruppe er thailandske kvinder, som for nogles vedkommende er gift med en dansk mand. De øvrige udenlandske prostituerede kommer især fra Øst- og Centraleuropa samt Nigeria.

Tekst og foto:
Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 23-09-2010 – og senest opdateret 26-09-2010

Mindst 5.500 kvinder i Danmark er prostituerede, og knap halvdelen af dem er udlændinge. Det fremgår af et notat, som Servicestyrelsen udgav den 22. september 2010. Notatet med titlen "Migrantprostitution i Danmark" er udarbejdet af Majken Wiingaard, der er faglig koordinator i Servicestyrelsen. Opgørelsen bygger på vurderinger fra politiet og sociale organisationer, der arbejder blandt prostituerede, og derfor tallene er udtryk for et skøn.


Antal prostituerede i Danmark - 2009 
 AntalI pct. 
Danske og udenlandske kvinder  Min. 5.500  100 %
Kvinder med dansk baggrund   Ca. 3.000    54 %
Kvinder fra Øst- og Centraleuropa   Ca. 1.000    18 %
Kvinder fra Asien      Ca. 900    16 %
Kvinder fra Afrika      Ca. 300      5 %
Øvrige      Ca. 300      5 %
 
Kilde: "Migrantprostitution i Danmark, 
Servicestyrelsen, 22-09-2010Kvinder fra Øst- og Centraleuropa
Omkring 1.000 prostituerede kommer fra Øst- og Centraleuropa. De kommer fra andre EU-lande: Rumænien, Polen, Slovakiet, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien og de baltiske lande. De østeuropæiske prostituerede arbejder enten på gaden, i massageklinikker eller gennem escortbureauer.

Nogle af de østeuropæiske kvinder indgår i 14-dages turnusordninger, hvor de pendler mellem Danmark og deres hjemland. Mens de er i Danmark, opholder de sig hele døgnet på klinikken for at kunne tjene mest muligt. Årsagen til denne pendling er, at de typisk har familiemæssige forpligtigelser i hjemlandet - f.eks. børn, de skal forsørge. Det vuderes, at der er et tæt netværk mellem de østeuropæiske kvinder, som har opbygget et særligt miljø i Danmark. Kvinderne hjælper ofte veninder fra hjemlandet til Danmark.

Københavns politi vurderer, at mange østeuropæiske gadeprostituerede styres af voldelige bagmænd.

Kvinder fra Asien - især Thailand
Der er omkring 900 prostituerede med asiatisk baggrund, og de kommer for langt, langt hovedpartens vedkommende fra Thailand. I storbyerne foregår prostitutionen ofte på massageklinikker med flere thailandske kvinder, mens thailandske prostituerede i provinsen benytter sig af deres bolig. Desuden kan man møde thailandske kvinder, der prostituerer sig på barer og kasinoer.

I mange år er den største gruppe af udenlandske prostituerede i Danmark kommet fra Sydøstasien, især fra de fattige områder i Thailand. De første thailandske prostituerede kom til Vesteuropa i 1970’erne. Blandt de prostituerede thailændere er der også et - formentlig beskedent - antal transseksuelle eller homoseksuelle mænd.

De thailandske prostituerede er kommet til Danmark helt eller delvist på eget initiativ i håb om at kunne forsørge familiemedlemmer i Thailand. Mange får adgang til det danske samfund via ægteskab. I hovedstadsområdet møder socialarbejderne en del thailandske kvinder, der har bopæl i Sverige. Kvinderne har typisk forsørgelsesforpligtigelser over for deres børn og øvrige familie i Thailand.

I nogle tilfælde får kvinderne familiesammenført deres børn. Forinden har børnene typisk boet en årrække hos familien i Thailand og primært haft telefonisk kontakt med deres mor. Genforening efter flere års adskillelse og i en fremmed kultur kan være vanskelig for begge parter.

Kvinderne - også de, der er gift med danske mænd - er ofte marginaliserede og deres kendskab til det danske sociale, juridiske og sundhedsmæssige system er typisk dårligt ligesom deres danskkundskaber. Det betyder blandt andet, at de har vanskeligheder med på den ene side at få betalt moms og skat af deres indtægt og på den anden side med at udnytte de sociale tilbud, der findes. Kvinderne er typisk en del af det thailandske migrantfællesskab i Danmark. Det er også herfra, de ofte har modtaget hjælp til at komme til Danmark samt introduktion til prostitutionsmiljøet.

De thailandske kvinders grundlag for at opholde sig i Danmark er typisk, at de er gift med en dansk mand. Ægteskab er således en udbredt strategi blandt thailandske kvinder for at erhverve sig opholdstilladelse. Manden kan være én, de har mødt i Thailand, eller én, de møder i den første tid, de opholder sig i Danmark. For nogle er der tale om et proforma ægteskab, mens det for andre er mere komplekst. Det kan give problemer i ægteskabet, at kvinderne er forpligtiget til at sende penge hjem til familien i Thailand, og en del kvinder udsættes for vold i deres ægteskab, hvilket for nogle har ført til ophold på et krisecenter.

Kompetencecenter Prostitution, der tilbyder rådgivning til prostituerede og har et opsøgende arbejde på massageklinikker, har som et nyt fænomen mødt thailandske kvinder, der befinder sig illegalt i landet. Disse kvinder kan være ofre for menneskehandel.

Kompetencecenter Prostitution fandt ved en opgørelse midt i 2009 frem til, at der er 84 thailandske massageklinikker i Københavns Politikreds, heraf 16 på Vesterbro/Sydvest.

Det oplyses videre, at nogle thailandske kvinder bor på massageklinikken, fordi de enten står uden bolig eller har en dårlig bolig. Andre bor hos mænd mod betaling i form af sex eller penge. Det thailandske prostitutionsmiljø i København beskrives som "råt og brutalt", karakteriseret ved vold, gæld og narkotika (bl.a. i form af "lykkepiller", som de selv importerer) og som styret af bagmænd.

Kvinder fra Afrika - især Nigeria
Omkring 300 prostituerede kommer fra Afrika, og gruppen domineres af kvinder fra Nigeria. Flere af dem antages at have været udsat for menneskehandel. De afrikanske kvinder prostituerer sig på gaden samt i escortbureauer og på barer, men sjældent på massageklinikker.

Årsagen til de afrikanske kvinders migration og prostitution skal især søges i fattigdom i et samfund uden sikkerhed og fremtidsudsigter. For at kunne rejse til Europa får kvinderne hjælp fra andre. Nogle har derved oparbejdet en gæld, som de kun kan indfri, hvis de går ind i prostitution. Kvinderne kan også blive fastholdt i prostitution, hvis de har indgået en aftale med menneskesmuglerne, beseglet med et voodoo-ritual.

Kvinder fra Nigeria fortæller ofte, at de ikke har mulighed for at rejse hjem. At kvinderne ikke oplever en tilbagevending til Nigeria som en reel mulighed, kan skyldes forskellige forhold. Dels landets generelle fattigdom og kvinders udsatte stilling. Dels familie og øvrige netværks forventninger til dem om økonomisk støtte. Endelig kan de, såfremt de har gæld, føle sig truede af bagmænd. Derudover betragter de et ophold i Danmark og EU som en mulighed for at forsørge deres familie i hjemlandet.

Kvinder fra Latinamerika
De øvrige udenlandske prostituerede kommer fortrinsvis fra Latinamerika.

Både politiet og Kompetencecenter Prostitution oplever, at der kommer flere og flere prostituerede fra Latinamerika. Det samlede antal er ukendt. De latinamerikanske kvinder prostituerer sig på bordeller og i escortbureauer, men sjældent på gaden.

Kvinderne fra Latinamerika kommer typisk hertil på et turistvisum eller har slet intet visum. En del af kvinderne kommer til Danmark via Spanien, som de kan rejse til uden visum. Det skyldes, at mange latinamerikanske lande tidligere var spanske kolonier. Spaniens forholdsvis lempelige regler for at opnå opholdstilladelse gør det efterfølgende muligt for dem at komme til Danmark. Andre rejser
direkte til Danmark. Det kræver ikke visum at indrejse til Danmark fra Brasilien.

 

Læs mere

Migrantprostitution i Danmark – Notat fra Servicestyrelsen, 22-09-2010 

Ny midtjysk løsning på trafficking – Information.dk, 25-09-2010

Handlede kvinder forskelsbehandles i Danmark – Information.dk, 25-09-2010

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller