Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Nyheder

30/10-17 06:44

Leder af sundhedscenter i Centralafrika håber på fred i sit voldsplagede hjemland

”Ingen har vundet, alle er tabere i denne krig,” siger jordemoder Cathérine Naabeau, der er leder af et sundhedscenter i Bohong i Centralafrikanske Republik. Hun besøgte i september Danmark og fortalte ved flere lejligheder om situationen i sit konfliktramte hjemland, hvor der ifølge flere medier er risiko for en ny optrapning af kampene mellem forskellige bevæbnede grupper. Cathérine Naabeau håber på fred, og hun fortalte, at der flere steder i landet foregår et lokalt freds- og forsoningsarbejde på tværs af de religiøse skillelinjer mellem kristne og muslimer. Omkring en femtedel af landets befolkning er fordrevet fra deres hjem. Læs mere

26/10-17 18:42

Facebook fjerner muslimsk kampagnevideo

Facebook fjernede for nogle dage siden et opslag med videoen #Slukforhadet, der var opslået af foreningen Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR). Videoen indgår i en større kampagne, der opfordrer især muslimer til at stemme ved kommunalvalget den 21. november. Det sker på baggrund af, at stemmeprocenten ved de seneste kommunalvalg har ligget betydeligt lavere blandt etniske minoriteter i Danmark end blandt etniske danskere. Samtidig sætter kampagnen fokus på, hvad der kan være baggrunden for at så få indvandrere og efterkommere har stemt ved de foregående kommunalvalg. CEDAR finder det ”bemærkelsesværdigt”, at Facebook har fjernet en video med klip af udtalelser af ledende danske politikere. Foreningen har pt. ikke fået svar fra Facebook på, hvorfor det er sket. Læs mere

26/10-17 04:59

Efter behandling af 468 sager: To ud af tre somaliere fratages deres opholdstilladelse

Frem til udgangen af september har Udlændingestyrelsen frataget 295 somaliere deres opholdstilladelse i Danmark. Det svarer 63 % af de 468 sager, hvor Udlændingestyrelsen i år har vurderet opholdsgrundlaget for somaliske flygtninge og familiesammenførte. Det fremgår af den seneste udlændingestatistik fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det fremgår ikke af statistikken, hvor mange der efterfølgende har klaget til henholdsvis Flygtningenævnet og Udlændingenævnet over Udlændingestyrelsens afgørelser. Læs mere

25/10-17 14:21

Halvt så mange søger asyl i Danmark som i 2016

Antallet af nye asylansøgere, der kommer til Danmark, er mere end halveret i løbet af det seneste år. Det fremgår af den seneste udlændingestatistik fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. I årets første ni måneder er der kommet 2.597 asylansøgere til Danmark. I samme periode sidste år søgte 5.347 udlændinge søgt asyl i Danmark. Læs mere

24/10-17 20:56

Kirker og kristne foreninger holder multietnisk inspirationskonference: Lad glæden gro

Mange nationaliteter og etniske grupper er med, når Tværkulturelt Center i samarbejde med kirker, migrantmenigheder og kristne foreninger holder multietnisk inspirationskonference i København i weekenden 3.-5. november. Læs mere

17/10-17 17:41

Der tegner sig et bredt flertal i Folketinget for ny lov for trossamfund uden for folkekirken

Der tegner sig et bredt flertal i Folketinget for at lave en samlet lov, der skal gælde for trossamfund uden for folkekirken. Det viser 1. behandlingen af det lovforslag, som regeringen har fremsat. Med lovforslaget sker der både en sikring og en regulering af religionsfriheden i Danmark. Læs mere

16/10-17 16:30

Organisationer protesterer: Flygtningefamilier og andre sårbare familier betaler prisen for regeringens bandeaftale med S og DF

Samtidig med Folketingets åbning den 4. oktober fremsatte regeringen et lovforslag, der er en del af Bandepakke III om at bekæmpe bandekriminalitet. Efter lovforslaget skal en stor del af bandepakken finansieres ved at skære i børnepengene til flygtningefamilier og andre sårbare familier. Forringelsen vil berøre 19.500 børn, når nedskæringerne er fuldt indfaset i 2024. Læs mere

16/10-17 12:10

Islamisk-Kristent Studiecenter søger medlemmer til nye dialog- og studiegrupper

IKS søger mennesker, som vil være interesseret i at deltage i dialog- og studiegrupper, hvor man fx tager udgangspunkt i bibel- og korantekster, i en film man ser sammen, eller i etiske og samfundsrelevante emner. Der bliver holdt et orienteringsmøde for interesserede i begyndelsen af november. IKS arbejder for at udvikle, styrke og forbedre sameksistensen mellem mennesker med kristen og muslimsk baggrund i Danmark. Læs mere

11/10-17 12:07

Bedsteforældre for Asyl: 10 års kamp for asylansøgeres rettigheder

Søndag den 29. oktober markerer Bedsteforældre for Asyl, at det her i oktober er 10 år siden, at bevægelsen første gang samledes foran Center Sandholm i Nordsjælland for at protestere mod forholdene for afviste asylansøgere. ”Desværre har vi ikke noget at fejre,” siger Bedsteforældre for Asyl med henvisning til de seneste års mange stramninger af flygtningepolitikken. Ved demonstrationen den 29. oktober bliver der bl.a. taler af Else Lidegaard, Jonas Toubøl og Haifaa Awad. Læs mere

10/10-17 17:06

Hadforbrydelser mod britiske moskeer fordoblet på et år

Antallet af hadforbrydelser mod moskeer og andre muslimske tilbedelsessteder i Storbritannien steg til mere end det dobbelte fra 2016 til 2017, skriver den amerikanske netavis The Huffington Post. Læs mere

Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

20 jan 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Aarhus: Nationalt stormøde for flygtningevenner

20 jan 12:30 - 17:00

Aarhus for Mangfoldighed arrangerer stormøde for flygtningevenner i Mindegade 10, 8000 Aarhus...Læs mere

København: Høring om afviste asylansøgeres børn

25 jan 14:00 - 17:00

Bedsteforældre for Asyl holder høring i Fællessalen på Christiansborg om afviste asylansøgeres børn...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Vi modtager ikke offentlig mediestøtte, derfor er vi taknemmelige for bidrag, der støtter udgivelsen af netavisen.

Støt via netbank eller MobilePay

Bidrag i januar 2018: 750 kroner
Bidrag i alt i 2018: 750 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller