Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Udlændingestyrelsen har i år frataget 72 somaliere deres opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen har i årets fire første måneder frataget 72 somaliere deres opholdstilladelse i Danmark. (Arkivfoto: Pixabay)

23/05-17 16:25

Kategori: Familiesammenføring, Somaliske flygtninge

Frem til udgangen af april har 72 somaliere i år mistet deres opholdstilladelse i Danmark. Det er godt halvdelen af de i alt 134 sager, hvor Udlændingestyrelsen har vurderet opholdsgrundlaget for somaliske flygtninge og familiesammenførte. Det fremgår af den seneste udlændingestatistik fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det fremgår ikke af statistikken, hvor mange der efterfølgende har klaget til henholdsvis Flygtningenævnet og Udlændingenævnet over Udlændingestyrelsens afgørelser.

 

Af Bent Dahl Jensen

Artiklen er senest opdateret 24-05-2017

 

Udlændingestyrelsen gik den 16. september 2016 i gang med at undersøge, om et større antal opholdstilladelser til somaliske flygtninge med beskyttelsesstatus i Danmark skal inddrages. Det sker, efter at Flygtningenævnet i fem sager stadfæstede Udlændingestyrelsens beslutninger om ikke at forlænge opholdstilladelser til statsborgere fra Somalia. De pågældende havde tidligere fået en fireårig midlertidig opholdstilladelse som flygtninge i Danmark på grund af de generelle forhold i dele af Somalia. Flygtningenævnets afgørelse om at godkende inddragelsen af opholdstilladelsen i de fem sager blev truffet af et flertal blandt nævnets medlemmer.

”Efter myndighedernes vurdering er de generelle forhold nu ændret så meget i disse dele af Somalia, at der ikke længere er grundlag for asyl, alene fordi man kommer dérfra,” skrev Udlændingestyrelsen i en pressemeddelelse den 16. september 2016.  

Udlændingestyrelsen oplyste videre, at den ville gennemgå ca. 1.200 sager for at vurdere, om der i de enkelte sager skal tages skridt til inddragelse eller nægtelse forlængelse af opholdstilladelserne.

Antallet af sager er siden blev reduceret til omkring 800, da Udlændingestyrelsen fandt ud af, at der i omkring 400 sager ikke var givet opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i Somalia.

Inddragelsen af de somaliske flygtninges midlertidige opholdstilladelser sker på grundlag af en ændring af udlændingeloven i 2015. Ændringen, der blev gennemført under SR-regeringen, betyder, at flygtninge med beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus kan få inddraget deres opholdstilladelse, blot der er sket forbedringer af situationen i hjemlandet. Men det er ikke længere et krav, at "der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet". 

 

134 sager i de første fire måneder af 2017

Ifølge den seneste udlændingestatistik fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har Udlændingestyrelsen frem til udgangen af april 2017 behandlet 134 sager, hvor man har vurderet om en opholdstilladelse skulle inddrages eller nægtes forlængelse.

I over halvdelen af sagerne (72 sager) har somalierne mistet deres opholdstillade. De fordeler sig sådan:

- 14 flygtninge har fået inddraget deres opholdstilladelse,

- 15 flygtninge har ikke fået deres opholdstilladelse forlænget,

- 27 familiesammenførte har fået inddraget deres opholdstilladelse,

- 16 familiesammenførte har ikke fået deres opholdstilladelse forlænget.

 

Udfaldet af de øvrige 62 sager er:

- 30 flygtninge har ikke fået deres opholdstilladelse inddraget,

- 20 flygtninge har fået deres opholdstilladelse forlænget,

- 6 familiesammenførte har ikke fået inddraget deres opholdstilladelse,

- 6 familiesammenførte har fået deres opholdstilladelse forlænget.

Flygtninge, der har mistet deres opholdstilladelse, kan klage over afgørelsen til Flygtningenævnet, og familiesammenførte kan klage til Udlændingenævnet. Det fremgår ikke af statistikken, hvor mange der er gået videre til de to klageinstanser.

 

Syv somaliere mistede deres opholdstilladelse i 2016

Fra den 16. september og frem til udgangen af 2016 behandlede Udlændingestyrelsen 13 sager, hvor de vurderede somaliske flygtninges opholdstilladelse. En af dem fik inddraget sin opholdstilladelse, og en anden fik ikke forlænget sin opholdstilladelse. Modsat fik to somaliere forlænget deres opholdstilladelse, og i ni tilfælde blev den midlertidige opholdstilladelse ikke inddraget.

Det betyder, at i alt syv somaliske flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark mistede deres opholdstilladelse i 2016. Ud over de to fra perioden efter 16. september 2016, fik fem somaliere ikke forlænget deres opholdstilladelse ved de prøvesager, der blev afgjort af Flygtningenævnet den 15. august og 14. september 2016.

 

Genoptagelsen af somaliske sager mødt med kritik

Beslutningen om at vurdere opholdstilladelserne for flere hundrede somaliere er blevet kritiseret fra flere sider. Politisk er der i Folketinget stillet en række spørgsmål til udlændingeminister Inger Støjberg (V) i sagen. Ligeledes har organisationerne Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet og Refugees Welcome kritiseret genoptagelsen af de somaliske sager.

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) vurderer, at den generelle sikkerhedssituation i Mogadishu og det sydlige og centrale Somalia fortsat er ustabil, og derfor fraråder UNHCR alle FN’s medlemslande at tvangshjemsende somaliere til disse dele af landet, skrev Information.dk den 28. december 2016.

Ligeledes er Udlændingestyrelsens fact finding-rapport, der udgør en del af grundlaget for genoptagelsen af sagerne, blevet kritiseret, da den ifølge Politiken.dk blev lavet på baggrund af et 24-timers ophold i lufthavnen i Somalias hovedstad, Mogadishu, og 9 dage i nabolandet Kenya. Fact finding-rapporten indeholder mere end 20 advarsler mod forholdene i Somalia.

 

Flygtningenævnet gav medhold i to sager i maj

Flygtningenævnet afgjorde den 10. maj to sager, hvor somaliske flygtninge har klaget over, at Udlændingestyrelsen vil inddrage deres opholdstilladelse og sende dem til Somalia. I begge tilfælde blev klagerne afvist, idet Flygtningenævnet mener, at de generelle forhold i hovedstaden Mogadishu er forbedret, og at det ikke vil være en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser at sende somaliske statsborgere tilbage til hovedstaden.

De pågældende somaliere fik i 2012 opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus) med henvisning til, at de havde behov for beskyttelse henset til de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia, oplyser Flygtningenævnet. De pågældende fik i henholdsvis december 2016 og februar 2017 deres opholdstilladelser inddraget af Udlændingestyrelsen.

Den ene sag handler om en somalisk mand, hans kone og et antal mindre børn. Flygtningenævnet har ikke offentliggjort nærmere detaljer om den sag, da det ifølge nævnet ”ikke har været muligt at anonymisere den meningsfuldt”.

 

Vurdering af somaliske flygtninges opholdstilladelser
• Udlændingestyrelsen har siden 16. september 2016 undersøgt, om et større antal opholdstilladelser meddelt til somaliske flygtninge med beskyttelsesstatus i Danmark skal inddrages eller nægtes forlænget.
• De relevante opholdstilladelser er givet til somaliske statsborgere efter henholdsvis udlændingelovens § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, eller § 7, stk. 3 (flygtninge) og § 9 og § 9c (familiesammenførte).
• Efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, kan en tidsbegrænset opholdstilladelse inddrages, når grundlaget for ansøgningen ikke længere er til stede, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse. For så vidt angår personer med beskyttelsesstatus indebærer det, at opholdstilladelsen kan inddrages, selvom de generelle forhold i hjemlandet fortsat er alvorlige og skrøbelige, så længe de forbedringer, der er sket, ikke er helt midlertidige. Ved en afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse skal det samtidig vurderes, om inddragelsen må antages at virke særlig belastende. Her tages der bl.a. hensyn til udlændingens tilknytning til Danmark.
• Udlændingestyrelsens afgørelse i disse sager kan påklages til Flygtningenævnet (asyl) og Udlændingenævnet (familiesammenføring).
Kilde: Tal på udlængeområdet pr. 30-04-2017 (side 10), Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Læs mere

To sager om somaliske flygtninge: Flygtningenævnet godkender, at deres opholdstilladelse inddrages, og at familierne sendes til Somalia – Sameksistens.dk, 12-05-2017

De seneste tal på udlændingeområdet (statistik fra Udlændingestyrelsen)

Søskendeflok, der er født og opvokset i Libyen, risikerer udvisning til Somalia – Sameksistens.dk, 03-04-2017

Familie med 10 børn udvist til Somalia – Sameksistens.dk, 13-02-2017

Udlændingestyrelsen undersøger opholdstilladelser til somaliere – Udlændingestyrelsen, 16-09-2016

Principielle afgørelser i fem sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere – Flygtningenævnet, 16-09-2016

 


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller