Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Stort flertal stemte for dansk statsborgerskab til godt 2.400 udlændinge

De 1.949 voksne og omkring 470 børn, der har fået dansk indfødsret, kommer fra 115 forskellige lande – flest fra Tyskland. (Foto: Bent Dahl Jensen)

04/06-18 10:13

Kategori: Statsborgerskab

1.949 voksne og omkring 470 børn fik dansk statsborgerskab, da et stort flertal i Folketinget den 1. juni stemte for et lovforslag fra udlændingeministeren om at meddele dem dansk indfødsret. Alle partier undtagen Dansk Folkeparti stemte for lovforslaget. DF stemte imod, selv om alle de nye statsborgere har fået deres sager behandlet efter de retningslinjer, der blev aftalt, da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i oktober 2015 strammede kravene for at opnå dansk statsborgerskab.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Oprindeligt indeholdt lovforslaget navne på 1.953 personer, men under behandlingen i Folketingets Indfødsretsudvalg blev fem pillet ud af lovforslaget, fordi de efter udvalgets opfattelse ikke opfyldte kravene for at opnå dansk indfødsret. Samtidig blev der tilføjet et navn til listen, så der i alt blev meddelt dansk indfødsret til 1.949 voksne. For langt hovedparten gælder, at deres børn under 18 år også har fået dansk statsborgerskab. I alt blev omkring 470 børn danske statsborgere med lovens vedtagelse.

 

Mange nye danske statsborgere kommer fra Østeuropa

De nye danske statsborgere kommer fra 115 forskellige lande. Mange af dem er fra vestlige lande og Østeuropa, som det fremgår af listen over, hvor de fleste oprindeligt var statsborgere (lande med over 50):

Tyskland: 139
Storbritannien og Nordirland: 136
USA: 99
Polen: 98
Rusland: 97
Tyrkiet: 85
Irak: 78
Bosnien-Hercegovina: 76
Thailand: 60
Afghanistan: 57

89 af de nye statsborgere har tidligere været statsløse.

 

Krav til indfødsret blev strammet i oktober 2015

I oktober 2015 indgik den daværende Venstre-regering en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at gøre det vanskeligere at opnå dansk statsborgerskab.  Blandt andet blev sprogkravene og selvforsørgelseskravet hævet, og karensperioden for kriminalitet blev hævet med 50 procent.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at alle personer på det oprindelige lovforslag har fået deres ansøgninger behandlet efter stramningen af retningslinjerne.

 

DF stemte imod

Selv om alle de nye danske statsborgere opfylder de retningslinjer, der er vedtaget af bl.a. Dansk Folkeparti, stemte partiet imod det aktuelle lovforslag om at give dem dansk statsborgerskab.

Partiets begrundelse er, at der efter DF’s opfattelse ”stadig gives alt for mange statsborgerskaber, og at de i alt for mange tilfælde gives til personer, hvor det ikke er klart, om disse personer er danske, eller om de nogen sinde bliver det.” DF ønsker, at der indføres et loft på 1.000 statsborgerskaber om året, ”hvor det samtidig indlægges som en klar forudsætning, at personer fra den vestlige kultur har forrang i forhold til at få statsborgerskab”.

 

• Læs mere om udviklingen på indfødsretsområdet i baggrundsartiklen om udlændinge, der opnår dansk statsborgerskab.

 

Læs mere

Oversigt over Folketingets behandling af lovforslaget (L 222)

• DF afviser statsborgerskab til udlændinge, der opfylder de krav, partiet har stemt for – Sameksistens.dk, 14-12-2017

• Det er blevet vanskeligere at få dansk statsborgerskab. Det afspejles i statistikken (baggrund) – Sameksistens.dk, 14-12-2017

• Reglerne for at opnå dansk statsborgerskab strammes – med tilbagevirkende kraft – Sameksistens.dk, 07-10-2015


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller