Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Statsrevisorerne: Asylansøgere får ikke den undervisning og aktivering, de har krav på

Ved en demonstration på Christiansborg Slotsplads i 2015 udtrykte asylansøgere deres tak til det danske folk på denne og mange andre måder. Men Udlændinge- og Integrationsministeriet har under skiftende ministre ikke i tilstrækkelig grad sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt den undervisning og aktivering, som de har krav på ifølge udlændingeloven.

08/09-17 11:20

Kategori: Flygtninge og asylansøgere

Statsrevisorerne skriver i en ny beretning, at det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt den undervisning og aktivering, som de skal ifølge udlændingeloven. De henviser til, at Rigsrevisionen har foretaget en undersøgelse, som indikerer, at omkring halvdelen af asylansøgerne har fået tilbudt for få timers undervisning.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen

 

Der boede i slutningen af 2016 i alt knap 8.000 asylansøgere på de 29 opholdscentre, der var i drift på det tidspunkt. Det fremgår videre af statsrevisorernes beretning, at den gennemsnitlige opholdstid for voksne asylansøgere på asylcentrene var ca. 600 dage ved udgangen af 2016.

 

Udlændingelovens krav

Udlændingeloven stiller bl.a. krav om, at asylansøgere skal deltage i undervisning og aktivering, mens de bor på et opholdscenter. Undervisning og aktivering af asylansøgere skal bl.a. styrke forudsætningerne for en vellykket integration og lette en tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som får afslag på ophold.

Opholdscentret skal indgå en kontrakt med den enkelte asylansøger, der indeholder en beskrivelse af den undervisning og aktivering, som asylansøgeren skal deltage i. Asylansøgeren modtager en tillægsydelse, hvis kontrakten overholdes.

 

Statsrevisorernes kritik

Statsrevisorerne kritiserer i beretningen fra den 6. september, at lovens krav om undervisning og aktivering af asylansøgere ikke er blevet overholdt.

”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt den undervisning og aktivering, som de skal ifølge udlændingeloven.

Dette er et problem både for den enkelte asylansøger og for den integrationsindsats, kommunerne efterfølgende skal yde til de asylansøgere, der får opholdstilladelse. I 2016 fik 72 % af asylansøgerne opholdstilladelse,” skriver statsrevisorerne.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

· At Udlændingestyrelsens styring af og opfølgning på operatørernes levering af undervisning og aktivering har været utilstrækkelig. I perioden 2013-2016 har Udlændingestyrelsen stort set ikke kontrolleret overholdelse af kontrakten med styrelsen, dvs. om operatørerne har leveret den undervisning og aktivering, der var aftalt og betalt for.

· At der i Rigsrevisionens undersøgelse er indikationer på, at ca. halvdelen af asylansøgerne har fået tilbudt for få timers undervisning. Særligt deltager kvinder med mindre børn og asylsøgere over 60 år ikke i undervisningen.

· At operatørerne kun i ét tilfælde ud af en stikprøve på 95 asylansøgere kunne fremvise en kontrakt med en asylansøger, som levede op til reglerne.

”Statsrevisorerne forventer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet fremover tilrettelægger en styring og opfølgning, der sikrer, at asylansøgere får den undervisning og aktivering, som de er berettigede til,” hedder det videre i beretningens resumé.

 

Fire ministre har haft ansvaret i undersøgelsesperioden

Rigsrevisionen tog initiativ til undersøgelsen i august 2016. Undersøgelsen omfatter fireårs-perioden 2013-2016. I den periode har følgende ministre haft ansvar for området: Morten Bødskov (S), Karen Hækkerup (S), Mette Frederiksen (S) og Inger Støjberg (V).

 

Læs mere

Beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere – Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, 06-09-2017


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller