Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Religiøse grupper krænkes i flere og flere lande

Krænkelser af religiøse grupper omfatter fysiske overgreb, arrestationer og tilbageholdelser, vanhelligelse af kirker, moskéer, templer og andre tilbedelsessteder, diskrimination af religiøse grupper i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig samt verbale overfald på medlemmer af en religiøs gruppe. © Netavisen Sameksistens.dk • Kilde: Pew Research Center.

26/06-18 10:41

Kategori: Religionsfrihed, Muslimer, Kristne, Jøder, Hinduer, Buddhister

Religiøse grupper oplever i stigende grad krænkelser. Det fremgår af en ny analyse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, der har undersøgt, hvordan det står til med religionsfriheden i 2016 sammenlignet med de foregående år. Kristne og muslimer var i 2016 udsat for krænkelser i henholdsvis 144 og 142 lande. Det er en stigning på 13-14 % i forhold til 2015. Jøder blev i 2016 udsat for chikane og andre krænkelser i 87 lande, mod 74 i 2015.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Den nye analyse fra Pew Research Center viser, at der i 2016 forekom krænkelser af religiøse grupper i 187 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen. Det er en stigning fra 169 lande i 2015. Det er samtidig det højeste antal lande, der er målt i de 10 år, hvor Pew Research Center har udarbejdet disse årlige analyser.

Krænkelserne varierer fra verbale angreb mod medlemmer af en religiøs gruppe, diskrimination, hærværk mod kirker, moskéer, synagoger og andre helligdomme til trusler, arrestationer og fysiske overgreb.

 

Alle religioner og livssyn krænkes i stigende grad

Det er ikke kun kristne, muslimer og jøder, som i stigende omfang bliver krænket. Den samme udvikling ses for andre religioner og for ikke-troende.

Hinduer blev i 2016 krænket i 23 lande mod 18 lande i 2015. Buddhister blev i 2016 krænket i 17 lande mod 7 lande i 2015. Ateister, agnostikere og grupper, der ikke bekender sig til en religion, blev i 2016 krænket i 14 lande, hvilket er det samme som i 2015, men en stigning fra 4 lande i 2014.

 

Krænkelser på grund af religion og livssyn
Krænkelser af religiøse grupper omfatter:
• fysiske overgreb, arrestationer og tilbageholdelser af personer,
• vanhelligelse af kirker, moskéer, templer og andre tilbedelsessteder,
• diskrimination af religiøse grupper i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig,
• verbale angreb på medlemmer af en religiøs gruppe.
Kilde: Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016 – Pew Research Center, 21-06-2018

 

Læs mere

• Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016 – Pew Research Center, 21-06-2018

Rapport om religionsfrihed: Religiøse mindretal krænkes i øget omfang af nationalistiske partier og organisationer – Sameksistens.dk, 22-06-2018

Regeringer og myndigheder begrænser i øget omfang religionsfriheden i Europa – Sameksistens.dk, 12-04-2017

• Pew Research Center

• Oversigt over temaartikler om religionsfrihed


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller