Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Organisationer protesterer: Flygtningefamilier og andre sårbare familier betaler prisen for regeringens bandeaftale med S og DF

En række organisationer protesterer mod, at nedskæringer i børneydelserne til flygtningefamilier og andre sårbare familier skal finansiere udgifterne til Bandepakke III. (Foto: Pixabay)

16.10.2017 16:30

Kategori: Flygtninge og asylansøgere, Kriminalitet, Integration

Samtidig med Folketingets åbning den 4. oktober fremsatte regeringen et lovforslag, der er en del af Bandepakke III om at bekæmpe bandekriminalitet. Efter lovforslaget skal en stor del af bandepakken finansieres ved at skære i børnepengene til flygtningefamilier og andre sårbare familier. Forringelsen vil berøre 19.500 børn, når nedskæringerne er fuldt indfaset i 2024.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Lovforslaget om at forringe vilkårene for flygtningefamilier og andre sårbare familier med børn er en del af den aftale, som de tre regeringspartier (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik i marts 2017 med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III. Bandepakken vil ifølge Justitsministeriet koste omkring 90 millioner kroner årligt, når alle dele er indfaset fuldt ud i 2024.

I år finansieres en del af bandepakken ved hjælp af penge, der var afsat til byfornyelse, men i de følgende år skal en stor del af udgiften findes ved at spare på børne- og ungeydelsen og børnetilskuddet til flygtningefamilier og andre sårbare familier. Besparelsen opnås ved at forlænge optjeningsprincippet for at opnå disse ydelser fuldt ud fra to til seks år. Efter forslaget skal ændringen træde i kraft den 1. januar 2018. Ændringen vil betyde, at fx flygtningefamilier fra 2018 skal have boet eller haft beskæftigelse her i landet i seks år inden for de seneste ti år, før de kan få udbetalt disse børneydelser fuldt ud, mens de i dag opnår dem efter to års lovligt ophold her i landet inden for de seneste ti år.

Når ændringerne efter seks år er fuldt indfaset, vil de i 2024 betyde en besparelse på i alt ca. 79 mio. kroner årligt. Samtidig forudses øgede udgifter til integrationsydelsen og andre ”afledte effekter”, således at netto-besparelsen i 2024 ventes at blive ca. 55 mio. kroner årligt.

 

19.500 børn berøres i 2024

Ifølge lovforslaget vil besparelserne på børneydelserne til familiefamilier og andre sårbare familier i alt berøre omkring 19.500 børn i 2024. Det er 12.000 flere børn, end det antal børn, der ville blive berørt i 2024, hvis de gældende regler forblev uændrede.

 

Kritik fra flere organisationer

Lovforslaget, der har været sendt i høring, bliver kritiseret af en række organisationer.

”Dansk Flygtningehjælp, Børnerådet, Rådet for Etniske Minoriteter m.fl. har afgivet høringssvar med kritik af lovforslaget. Ikke mindst med fokus på at overholde Flygtningekonventionen og Børnekonventionens artikel 2 og 3 om at beskytte barnet mod alle former for forskelsbehandling,” skriver Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen på Facebook.

Aktionsgruppen retter en særlig kritik mod Socialdemokratiet, fordi partiet støtter forslaget, som vil ramme en række flygtningefamilier.

”For to år siden stemte Socialdemokratiet imod en optjeningsperiode for flygtninge på den lave integrationsydelse. Nu støtter partiet et tiltag, der er tre gange så hårdt. Flygtningefamiliers børn er allerede den fattigste gruppe børn i landet, mange er ramt af den fattiggørende integrationsydelse. Børn i nyankomne flygtningefamilier bliver dermed gidsler i finansiering af bandepakken,” skriver aktionsgruppen, som opfordrer borgere til at reagere imod ”det nye diskriminerende lovforslag”, der efter planen skal til 1. behandling i Folketinget den 24. oktober.

 

Stramningen i optjeningsretten til børne- og ungeydelsen vil bidrage til, at flere børn i nytilkomne familier får ringere opvækstvilkår, hvilket skaber grobund for, at disse børn og unde udvikler kriminel adfærd.

Børnerådet i høringssvar

 

Børnerådet: Opvækst i fattigdom øger risikoen for kriminel adfærd

Børnerådet peger i sit høringssvar på, at lovforslaget vil reducere rådighedsbeløbet for en lang række familier med børn, som for en stor dels vedkommende allerede udgør en økonomisk og socialt belastet gruppe.

”Undersøgelser og forskning i risikofaktorer for udvikling af kriminel adfærd peger bl.a. på familiens socioøkonomiske forhold og en opvækst i relativ fattigdom som betydningsfulde for udvikling af senere kriminel adfærd. Det virker derfor paradoksalt, at dette lovforslag optræder sammen med andre initiativer, som har til hensigt netop at modvirke rocker- og bandekriminalitet.

Stramningen i optjeningsretten til børne- og ungeydelsen vil bidrage til, at flere børn i nytilkomne familier får ringere opvækstvilkår, hvilket skaber grobund for, at disse børn og unde udvikler kriminel adfærd. Lovforslaget indebærer derfor efter Børnerådets vurdering at have den stik modsatte effekt af den tilsigtede, som er at styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet,” skriver Børnerådet, som foreslår, at stramningerne i retten til børne- og ungeydelserne udelades.

 

Læs mere

Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen (Facebook)

Lovforslag L 35 om ændring af straffeloven, lov om børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (med link til lovforslaget, høringssvar mv.) – Folketinget.dk, 04-10-2017

Aftale om bandepakke (pressemeddelelse) – Justitsministeriet, 24-03-2017

Aftale om Bandepakke III (aftaletekst) – Justitsministeriet, 24-03-2017


Nyhedsbrev

Kalender

København: Konference om trosfrihed og åndsfrihed

24 nov 10:30 - 15:00

Folkekirkens mellemkirkelige Råd holder konference på Christiansborg om trosfrihed og...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

25 nov 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

København: TændEtLys for en voldsudsat kvinde - Shine a light

25 nov 15:00 - 16:45

Arrangementet begynder på Rådhuspladsen og slutter ved Søpavillonen. Arrangørerne skriver: Vold...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Sameksistens.dk støttes af

TrygFonden, Region Hovedstaden støtter projektet om religionsfrihed.


Vi modtager ikke offentlig mediestøtte, og vi bringer ikke annoncer på Sameksistens.dk, derfor er vi taknemmelige for bidrag, der kan støtte udgivelsen af netavisen.

Tegn støtteabonnement
via netbank eller MobilePay

Bidrag i november 2017: 1.950 kroner
Bidrag i alt i 2017: 17.000 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller