Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Ny medieanalyse: Politikere sætter dagsordenen for omtalen af muslimer i danske medier

04/04-18 08:05

Kategori: Sameksistens, Religionsfrihed, Muslimer

Politikere tegner i højere grad end danske muslimer billedet i medieomtalen af islam og danske muslimer. Det er en af konklusionerne i en ny medieanalyse, der er foretaget af netavisen Sameksistens.dk. Analysen bygger på 136 artikler på syv dagblades netaviser, og den viser, at 45 % af kilderne er politikere, mens muslimer kun udgør 16 % af kilderne. Analysens forfatter siger, at det er et demokratisk problem, at der er denne skævhed i nyhedsdækningen.

 

Politikere sætter i stort omfang dagsordenen for mediernes omtale af danske muslimer og islam, fremgår det af medieanalysen. Fokus i artiklerne er ofte et politisk anliggende og ikke danske muslimers tro, religiøse praksis eller liv i øvrigt. Muslimer bliver ofte statister i et politisk spil, og politikere diskuterer i flere tilfælde forslag, som er et direkte angreb på muslimers religionsfrihed.

 

Et demokratisk problem

"Det er et demokratisk problem, at der er denne skævhed i nyhedsdækningen," siger redaktør Bent Dahl Jensen, der har lavet medieanalysen - og tilføjer:

"Pressen har et ansvar for, at alle relevante synspunkter kommer frem i en sag – og især et ansvar for, at en befolkningsgruppe, som direkte bliver berørt af de forslag, der diskuteres, også selv kommer til orde i pressen.”

 

Medier tegner et forvrænget billede af danske muslimer

En anden konklusion i medieanalysen er, at medier er med til at tegne et forvrænget billede af danske muslimer, og hvad islam er i en dansk kontekst.

”En række medier skriver ofte om islamiske begreber – fx sharia, islamisme, jihad – på en måde, der ikke er dækkende for begrebernes egentlige betydning, og som i bedste fald giver et mangelfuldt billede af danske muslimer og i værste fald et direkte forkert billede af islam. Mediernes rolle er særlig kritisabel, fordi der foregår en heftig politisk debat om islam i det danske samfund, hvor der fra politisk side til stadighed rettes angreb mod danske muslimer,” hedder det i analysen. Blandt rapportens anbefalinger er et forslag om, at medierne i højere grad laver faktabokse, hvor begreber som sharia, jihad mv. forklares dækkende og nuanceret.

Analysen påpeger også, at nogle få og til dels små moskéer og organisationer får hovedparten af opmærksomheden, når muslimer kommer til orde eller bliver omtalt i medierne.

”Det betyder, at medierne ikke tegner et dækkende billede af de muslimske samfund i Danmark. Og det er ikke ualmindeligt, at mediernes fokus rettes mod grupper på fløjene med radikale synspunkter – med fx Dansk Folkeparti på den ene side og Hizb ut-Tahrir på den anden. En sådan sammenstilling giver befolkningen et fortegnet billede af islam og danske muslimer,” konkluderes det i rapporten.

 

Analyse af 136 artikler

Medieanalysen er gennemført i fire perioder af 10 dage i marts, juni, september og november 2017 på Berlingskes, BT’s. Ekstra Bladets, Informations, Jyllands-Postens, Kristeligt Dagblads og Politikens netaviser. Den omfatter i alt 136 artikler, hvori ordene ”islam” og/eller ”muslim” indgår.

Som supplement til den generelle analyse er der foretaget en analyse af en række artikler om det såkaldte ”burkaforbud”. Denne del af analysen omfatter 91 artikler, der blev bragt på Berlingskes, Kristeligt Dagblads og Politikens netaviser i september-oktober 2017.

Medieanalysen (80 sider) forhandles af forlaget Vindelsti (pris 99 kroner + forsendelse). En PDF-version af rapporten kan downloades her.

 

Læs mere

Forlaget Vindelsti


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller