Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Indrejseforbud til endnu en religiøs forkynder

13/04-18 22:19

Kategori: Religionsfrihed, Ekstremisme, Ytringsfrihed

En australsk prædikant blev den 10. april føjet til sanktionslisten over religiøse forkyndere, der har forbud mod at rejse til Danmark i to år, oplyser Udlændingestyrelsen, der udarbejder listen. Dermed er der nu 14 navne på sanktionslisten, som omfatter en kristen og 13 muslimske prædikanter.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Oprettelsen af den nationale sanktionsliste er et af de lovindgreb, der blev vedtaget af et flertal i Folketinget i slutningen af 2016 som en politisk reaktion på tv-serien ”Moskeerne bag sløret”, som blev vist på TV2 i marts 2016. Lovindgrebene er ”rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser”.

Sanktionslisten indeholder navne, nationaliteter mv. på udenlandske religiøse forkyndere, der er udelukket fra at indrejse i Danmark af hensyn til den offentlige orden. Indrejseforbuddet gælder for to år, og der er mulighed for at forlænge indrejseforbuddet, når perioden udløber, hvis vedkommende fortsat opfylder kriterierne for at kunne nægtes indrejse. (Se nærmere i boks nedenfor.)

 

14 navne på sanktionslisten

Den første sanktionsliste blev offentliggjort den 2. maj 2017 – med navnene på fem muslimske og en kristen prædikant. Listen er siden blevet udvidet flere gange. Senest den 10. april 2018, hvor den australske prædikant Shady Alsuleiman blev føjet til listen.

Pressemeddelelsen fra Udlændingestyrelsen indeholder ikke yderligere oplysninger om den australske prædikant, og det fremgår ikke, hvordan han ”vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark”.

Navnene på alle 14 prædikanter på den nationale sanktionsliste kan ses her.

 

Hvem kan optages på den nationale sanktionsliste?
• En udlænding kan blive optaget på den nationale sanktionsliste, hvis udlændingen i sit virke som religiøs forkynder har udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Der skal derudover være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil indrejse i Danmark.
• Listen bliver løbende ajourført, og der er mulighed for at forlænge et indrejseforbud.
• Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, eller som er omfattet af EU-reglerne, kan ikke optages på listen.  
Kilde: Ny i Danmark

 

Læs mere

Ny udvidelse af national sanktionsliste (nyhed) – Udlændingestyrelsen, 10-04-2018

Fem muslimske og en kristen prædikant får indrejseforbud til Danmark – Sameksistens.dk, 02-05-2017

• Nyheder om religionsfrihed


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller