Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Hver anden hadforbrydelse i 2016 havde et racistisk motiv

10/08-17 08:53

Kategori: Hadforbrydelser

Det lå et racistisk motiv bag mere end hver anden hadforbrydelse i Danmark i 2016. Det fremgår af Rigspolitiet rapport om hadforbrydelser i 2016. Rigspolitiet har i alt registreret 274 hadforbrydelser sidste år. 30 % af hadforbrydelserne var religiøst motiveret, mens 16 % af sagerne var seksuelt orienterede. Rapporten viser blandt andet, at Rigspolitiet i 2016 har registreret en fordobling af overtrædelser af racismeparagraffen sammenlignet med 2015. Rapporten viser også, at mange hadforbrydelser ikke bliver anmeldt til politiet.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Rigspolitiet inddeler hadforbrydelserne i tre hovedgrupper. Nemlig forbrydelser, der er racistisk motiveret i form af offerets race, etnicitet, hudfarve mv. De omfatter 140 af de 274 sager.

De religiøst motiverede hadforbrydelser tæller i alt 88 sager – 56 mod muslimer, 21 mod jøder, 6 mod kristne og 5 mod personer fra andre trossamfund.

For det tredje er der registreret 45 seksuelt orienterede hadforbrydelser – 40 mod homoseksuelle, 4 mod transvestitter/transkønnede og en med et andet seksuelt orienteret motiv.

Endelig er der en enkelt sag, der falder uden for de tre hovedkategorier.

 

Racistisk motiveret vold og trusler

De fleste racistisk motiverede hadforbrydelser er knyttet til offerets nationalitet eller etnicitet (66 sager), mens 51 sager er knyttet til offerets hudfarve eller race. Rapporten giver eksempler på nogle af de racistisk motiverede hadforbrydelser, der blev registreret i 2016:

Racistisk motiveret vold: ”I efteråret 2016 modtog politiet en anmeldelse fra en mand af anden etnisk herkomst end dansk, der umotiveret var blevet overfaldet på et stisystem. I forbindelse med overfaldet råbte gerningsmanden blandt andet: ”Fucking indvandrer” og ”Skrid hjem”.”

Racistisk motiveret trussel: ”I vinteren 2016 modtog politiet en anmeldelse fra en kvinde, der bar tørklæde, om, at hun, da hun havde været ude at handle og havde stået i kø til kassen var blevet råbt til af en mand, der sagde: ”Jeg har lyst til at dræbe dig. Tag det tørklæde af. Du må ikke handle i en dansk butik.”

 

Religiøst motiverede hadforbrydelser rammer især minoriteter

Hovedparten af de religiøst motiverede hadforbrydelser er rettet mod muslimer (56 sager) og jøder (21 sager). Der er registreret 6 hadforbrydelser mod kristne og fem mod personer fra andre trossamfund.

Det fremgår af rapporten, at ”en forholdsmæssig stor andel af de religiøst motiverede hadforbrydelser mod personer med muslimsk baggrund omhandler hadefulde ytringer og trusler på internettet”, og at disse sager herved skiller sig ud både i forhold til andre religiøst motiverede hadforbrydelser og fra racistisk motiverede hadforbrydelser, hvor der i større udstrækning forekommer vold, trusler og hærværk.

 

Hadforbrydelser mod homoseksuelle og transpersoner

Langt hovedparten af de seksuelt orienterede hadforbrydelser var rettet mod homoseksuelle, men der er også sager mod transpersoner.

Rigspolitiet oplyser i rapporten, at det er kendetegnende for de seksuelt orienterede hadforbrydelser, ”at hovedparten vedrører voldelige overfald, trusler eller hærværk”. I mange af sagerne er ofrene blevet antastet på åben gade af personer, som de ikke havde et forudgående kendskab til.

I de seksuelt orienterede sager er der oftere flere involverede gerningsmænd, end der er ved racistisk og religiøst motiverede hadforbrydelser.

 

Hadefulde ytringer og trusler på internettet

Rapporten viser, at 59 af de 274 hadforbrydelser er begået på internettet i form af fx hadefulde ytringer eller trusler. Det svarer til, at mere end hver femte hadforbrydelse er foregået på sociale medier eller andre internetbaserede medier – heraf 43 på Facebook.

 

Forbrydelser med hadefulde ytringer er fordoblet

Rigspolitiet har også opdelt hadforbrydelserne efter, hvilke type kriminalitet der er tale om. Mens der i 2015 var flest voldssager, toppes listen i 2016 af hadefulde ytringer – altså overtrædelse af straffelovens racismeparagraf. Her er der sket en fordobling fra 23 sager i 2015 til 55 sager i 2016.

I 2016 var der desuden 39 tilfælde af hærværk og graffiti, 33 tilfælde med vold og 27 tilfælde med trusler. Herudover er sager om røveri, indbrud og tyveri og andre former for kriminalitet. (Se grafik)

 

67 personer sigtet i 54 sager

Det fremgår af rapporten, at der er rejst sigtelse i 54 sager – mod i alt 67 personer. Næsten hver tredje af dem er sigtet inden for kategorien ”hadefulde ytringer”.

De sigtede fordeler sig med 59 mænd og 8 kvinder. Knap 87 % (58 personer) af de sigtede er danske statsborgere, mens de øvrige er fra Afghanistan, Bosnien-Herzegovina, Irak, Kroatien, Norge, Somalia og Sverige.

 

Ofre fra over 25 nationaliteter

Rapporten indeholder også oplysninger om ofrene – baseret på oplysninger fra 160 personer, der er karakteriseret som ”forurettede i de identificerede hadforbrydelsessager”. Der indgår således ikke personoplysninger fra alle de registrerede hadforbrydelser.

Over 100 af de 160 ofre var danske statsborgere, mens de øvrige 51 fordeler sig på mere end 25 forskellige nationaliteter. Der er således en betydelig højere andel af ikke-danske statsborgere blandt ofrene for hadforbrydelser end blandt dem, der begår hadforbrydelserne.

Det yngste offer var seks år, og det ældste var 75 år.

 

Mørketal: Langt fra alle hadforbrydelser anmeldes

Mange hadforbrydelser bliver ikke anmeldt til politiet. Årsrapporten giver et indblik i, hvor stort mørketallet er. Mørketallet er en betegnelse for forbrydelser, der ikke anmeldes eller på anden vis registreres af politiet.

Justitsministeriets Forskningskontor laver hvert år en offerundersøgelse, og siden 2008 har man i den forbindelse spurgt voldsofre, om den vold, de havde været udsat for, var motiveret af racisme eller homo- eller transfobi.

Rigspolitiet oplyser, at den seneste offerundersøgelse viser, at lidt mere end hvert tyvende voldsoffer mener, at volden mod dem helt sikkert var motiveret af racisme. ”Det svarer til, at omkring 3.700 voldsofre mellem 16 og 74 år årligt udsættes for racistisk motiveret vold. Samme andel angiver, at volden begået mod dem måske var motiveret af racisme,” hedder det i rapporten.

Det vurderes videre – med udgangspunkt i offerundersøgelsen – at omkring 1.800 voldsofre mellem 16 og 74 år årligt udsættes for vold på baggrund af deres seksuelle orientering, og at en tilsvarende andel angiver, at volden begået mod dem måske skyldtes homo- eller transfobi.

Ifølge offerundersøgelsen har omkring halvdelen af ofrene for vold, der var motiveret af racisme eller homo- eller transfobi, har anmeldt forbrydelsen til politiet.

 

Den nye rapport om hadforbrydelser viser, at Rigspolitiet har registreret 38 % flere hadforbrydelser i 2016 end året før. Man skal dog være forsigtig med at sammenligne tallene, da 2015-tallene er opgjort efter to forskellige metoder. Det skyldes, at Rigspolitiet i begyndelsen af november 2015 ”etablerede en egentlig moniteringsordning for at styrke registreringen af hadforbrydelser”.

 

Hvad er en hadforbrydelse?
En hadforbrydelse består således af 2 elementer:
1.  En kriminel handling – ofte chikane, trusler, vold eller hærværk.
2.  Et hadmotiv – ofrets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.
(Kilde: Hadforbrydelser i 2016 – Rigspolitiet, juni 2017)

 

Læs mere

Hadforbrydelser i 2016 – Rigspolitiet, juni 2017

Racistisk motiverede hadforbrydelser (grafik) – Sameksistens.dk, 10-08-2017

Religiøst motiverede hadforbrydelser (grafik) – Sameksistens.dk, 10-08-2017

Seksuelt orienterede hadforbrydelser (grafik) – Sameksistens.dk, 10-08-2017

Hadforbrydelser opdelt efter typer kriminalitet (grafik) – Sameksistens.dk, 10-08-2017

Antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark er mere end halveret i løbet af to år – Sameksistens.dk, 09-08-2017

20 procent af hadforbrydelserne i 2015 var rettet mod muslimer – Sameksistens.dk, 02-11-2016

Hadforbrydelser


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

22 jul 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

12 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

26 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i juli 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 25.250 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller