Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Højesteret frifinder DF for injurier i annonce-sag. Sagen indbringes for Menneskerettighedsdomstolen

22/03-18 17:31

Kategori: Statsborgerskab, Ytringsfrihed, Ærekrænkelser

Højesteret har frifundet Dansk Folkeparti for injurier i en omstridt annonce, der blev bragt i flere aviser i maj 2013. I annoncen offentliggjorde DF navnene på 685 personer, der stod over for at blive danske statsborgere, under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker…". 15 af de 685 nye danske statsborgere anlagde efterfølgende sag mod Dansk Folkeparti for ærekrænkelser. De fik medhold i Københavns Byret og efterfølgende i Østre Landsret. Højesteret mener derimod, at annoncen ”må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse”, og at mistænkeliggørelsen af samtlige 685 personer ”er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære”. Derfor blev Dansk Folkeparti blev frifundet. De 15 personer vil nu indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Baggrunden for sagen er en annonce, som Dansk Folkeparti indrykkede den 29. maj 2013 i blandt andet Ekstra Blandet, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad. I annoncen offentliggjorde DF navnene på 685 personer, der stod over for at blive danske statsborgere, da Folketingets øvrige partier havde tilsluttet sig et lovforslag om at give dem dansk indfødsret. Overskriften på annoncen fra Dansk Folkeparti var: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker…". Partiet henviste til, at én af de 685 personer ifølge et internt notat fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderedes at være potentielt farlig. Der forelå ingen oplysninger for Folketinget om, hvem den pågældende var.

15 af de 685 nye danske statsborgere, der var nævnt med navn og bopælskommune i annoncen, anlagde sag mod Dansk Folkeparti for ærekrænkelser med henvisning til, at annoncen bl.a. indeholdt følgende udsagn: ”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” og ”… den potentielle terrorist … blandt de knap 700”.

De 15 fik medhold i både Københavns Byret og Østre Landsret. Sagen er beskrevet yderligere her.

 

Dommen fra Højesteret

Spørgsmålet for Højesteret var, om udsagnene – ”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” og ”den potentielle terrorist ... er blandt de knap 700” – udgjorde en ærefornærmende sigtelse mod hver enkelt af de 685 personer.

”Højesteret udtalte, at annoncen af en almindelig læser må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist. Højesteret lagde herved også vægt på opsæt­ningen af udsagnene i annoncens overskrifter og tekst samt på, at navnene på de 685 personer ikke i sig selv fremstår som det centrale budskab. Ud fra annoncens indhold og kontekst må en almindelig læser forstå annoncen sådan, at udsagnene alene angår én ud af de 685 perso­ner.

Højesteret udtalte, at den mistænkeliggørelse af samtlige 685 personer, der ligger i de to udsagn, for hver enkelt på listen er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære. Dansk Folkeparti blev derfor frifundet,” skriver Højesteret i et resumé af dommen.

 

Går til Menneskerettighedsdomstolen

Advokat Poul Hauch Fenger, der repræsenterer de 15, der anlagde sagen mod Dansk Folkeparti, oplyser, at de vil indbringe afgørelsen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, da de vi ikke mener, at Højesterets afgørelse flugter med den praksis, der er i Strasbourg.


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller