Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Flere hundrede engagerede vælgere stillede konkrete krav til kommunalpolitikere

Flere hundrede mennesker deltog i eventen i Nørrebrohallen, hvor Medborgerne præsenterede deres mærkesager for otte kandidater, der stiller op ved kommunalvalget i november.

27/09-17 21:59

Kategori: Sameksistens

Det var vælgerne, der satte dagsordenen, da Medborgerne på Nørrebro og Nordvest i København inviterede kandidater fra partierne i Københavns Borgerrepræsentation forud for kommunalvalget den 21. november. Det var et møde, hvor alle deltagere blev involveret – som fx da man blev bedt om sammen med sin sidemand/kvinde at drøfte, hvilke konkrete tiltag der skal til, for at området omkring Nørrebro Station føles trygt. Forslagene blev skrevet ned og samlet ind, så de senere kan præsenteres for politikerne. Eventen var den foreløbige kulmination på en proces, der begyndte før sommerferien – og følges op af nye arrangementer i de kommende uger. (Opdateret 28/9)

 

Af Bent Dahl Jensen

Artiklen er senest opdateret 28-09-2017

 

Der var fyldt i Nørrebrohallens mødesal, hvor flere hundrede vælgere præsenterede politikerne for tre lokale mærkesager, som blev vedtaget gennem en omfattende lytterunde. Den har omfattet 30 lokale fællesskaber, og 3.000 stemmer på Nørrebro og i Nordvest er blevet hørt. I første omgang fandt man frem til syv forslag, som der blev stemt om – og resultatet blev følgende tre mærkesager:

• Trygge gader, der giver plads til lokalt liv og fællesskab, hvor vi kan mødes som dem, vi er.

• Flere lokale frirum for unge, hvor de kan udvikle positive fællesskaber på deres egen præmisser.

• Godt og mangfoldige børneliv i dagtilbud og skole – sammen med forældrene.

 

Hvordan kan Nørrebro Station og området omkring stationen gøres mere trygt?

De tre mærkesager blev ikke bare præsenteret i form af overskrifter, men som helt konkrete forslag. Når det gælder trygge gader har man bl.a. fokus på Nørrebro Station og området omkring stationen.

”Nørrebro Station er et trafikalt knudepunkt på Nørrebro og i Nordvest. Når Metro Cityringen står færdig i 2019, forventes stationen at være Danmarks tredje travleste station, målt i passagertal,” blev det oplyst på mødet.

Medborgernes lytterunde i foråret viste, at mange lokale borgere føler sig utrygge i området omkring Nørrebro Station. ”Den fredede stationsbygning er fyldt med graffiti og snavs. Både Banedanmark, DSB og Københavns Kommune har i årevis udskudt og undladt at renovere stationen og stationspladsen. Nørreport Station og Østerport Station er blevet renoveret for millioner, men vores station forfalder langsomt. Som et eksempel på, hvordan vores bydel bliver overset, når det kommer til vedligeholdelse.

Derfor skal kampagnen ”trygge gader” gøre Nørrebro Station til en station og et område, vi kan være stolte af. En station der lever op til at være et smukt og inspirerende samlingspunkt, hvor der er plads til alle, og som danner et sted for fællesskab i kvarteret,” blev der sagt i oplægget til de fremmødte.

Samtidig blev alle bedt om at drøfte, hvilke konkrete tiltag skal der til, for at området omkring Nørrebro Station føles trygt. Medborgerne ønsker nemlig at følge kritikken op med konkrete forslag, ”hvor vi præsenterer politikerne den løsning, vi synes er bedst”. De kommende uger vil vise, hvad der kom ud af de mange samtaler på stolerækkerne.

 

Mangel på fodboldbaner

Flere repræsentanter fra lokale foreninger præsenterede forskellige bud på, hvad der kan gøres for at skabe flere frirum for unge i bydelen, hvor de kan udvikle positive fællesskaber på deres egen præmisser. Der blev peget på, at det er vigtigt, at unge spørges og inddrages. Det blev også nævnt, at der er et stort behov for fodboldbaner.

”Der er mange, der gerne vil spille fodbold, men vi har ikke baner nok. Og hvis vi ikke har baner, kan vi ikke få medlemmer,” sagde en repræsentant fra en af klubberne. Manglen på fodboldbaner betyder også, at nogle unge tager til fodboldklubber i andre bydele for at spille fodbold.

 

Mangfoldighed – en styrke i bydelen

Den tredje mærkesag – mangfoldige børneliv i dagtilbud og skole – blev præsenteret af nogle af forældrene, og de talte om, at man som forældre ønsker at give sin børn en tryg opvækst.

”Et menneske er som et palmetræ. Når sandstormen kommer, så bøjer det sig, men når stormen er forbi, så retter det sig op igen. Sådan er det også med et menneske, der har haft en god opvækst, men som pludselig kommer ud i noget dårligt. Han vil vende tilbage til de rødder, han er opvokset af,” sagde en far, der fortalte, at han i en periode som ung havde været ude i noget dårligt, men siden var vendt tilbage til sin familie.

I et andet oplæg understregede en mor fra bydelen vigtigheden af mangfoldige og stærke fællesskaber.

”Mine børn har fået den gave, det er at vokse op i en mangfoldig bydel. De lærer at begå sig i mange forskellige sammenhænge, og mit håb er, at det ruster dem til at tage del i deres liv med nysgerrighed i stedet for med frygt. De lærer at se mennesket før alt andet,” sagde hun.

Hun tilføjede, at Medborgerne har en kampagnegruppe, der arbejder for mangfoldige børneliv på Nørrebro og i Nordvest. ”Vi arbejder for, at alle børn og alle forældre i bydelen får de bedste muligheder for at knytte bånd og styrke hinanden i rollen som forældre uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund.”

 

Korte svar på konkrete spørgsmål

Efter præsentationen af Medborgerne og deres tre mærkesager. Kom politikerne på banen. Alle ni partier, der er repræsenteret i Folketinget, var inviteret til at sende en kandidat. Som det eneste parti kunne Dansk Folkeparti ikke stille med en kandidat til valget til Københavns Borgerrepræsentation.

De øvrige otte partier – og fire af dem havde sendt deres spidskandidat. De otte var – nævnt i alfabetisk række følge efter deres liste-bogstav:

Lars Weiss (Socialdemokratiet)
Anna Mee Allerslev (spidskandidat, Radikale Venstre)
Morten Melchiors (Konservative)
Sisse Marie Welling (spidskandidat, Socialistisk Folkeparti)
Karina Bergmann (Liberal Alliance)
Bjarke Kværnø (Venstre)
Ninna Hedeager Olsen (spidskandidat, Enhedslisten)
Niko Grünfeld (spidskandidat, Alternativet)

De blev alle stillet to spørgsmål:
1) Hvad har gjort indtryk på dig ved mødet i dag?
2) Vil du støtte os i vores tre mærkesager?

De fik hver 30 sekunder til at svare på hvert af de to spørgsmål. Den korte tid, der var til rådighed, betød, at der blev svaret både kort og konkret.

Flere af kandidaterne sagde, at det store fremmøde og engagement blandt deltagerne gjorde et stort indtryk. Ligeledes var flere berørt af de historier, der blev fortalt i oplæggene fra Medborgerne. Alle kandidater udtrykte også velvilje over for at arbejde sammen med Medborgerne om de tre mærkesager – herunder det konkrete forslag om flere fodboldbaner i bydelen.

• Se flere billeder på Facebook

 

Læs mere

Fakkeloptog for sammenhold: Nørrebro og Nordvest sagde fra over for vold og skyderier – Sameksistens.dk, 22-08-2017

Medborgerne engagerer sig i kommunalvalget – Sameksistens.dk, 16-08-2017

Stemmer fra Nørrebro og Nordvest – Medborgerne.dk

Medborgerne


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller