Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

DF afviser statsborgerskab til udlændinge, der opfylder de krav, partiet selv har stemt for

Kurven viser det antal voksne, der har fået dansk statsborgerskab i de pågældende år. I de fleste tilfælde omfatter statsborgerskabet også eventuelle børn. De store udsving i kurven skyldes dels, at reglerne for at opnå dansk statsborgerskab i perioder er blevet henholdsvis lempet eller strammet; dels at antallet af lovforslag varierer fra år til år som følge af, at der er afholdt folketingsvalg.

14/12-17 15:38

Kategori:

3.181 voksne fik torsdag dansk statsborgerskab, da et stort flertal i Folketinget stemte for et lovforslag fra udlændingeministeren om at meddele dem dansk indfødsret. Alle partier undtagen Dansk Folkeparti stemte for lovforslaget. DF stemte imod, selv om stort set alle de nye statsborgere har fået deres sager behandlet efter de retningslinjer, der blev aftalt, da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i oktober 2015 strammede kravene for at opnå dansk statsborgerskab.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Oprindeligt indeholdt lovforslaget navne på 3.185 personer, men under behandlingen i Folketingets Indfødsretsudvalg blev fem pillet ud af lovforslaget. Tre personer blev slettet af listen, fordi de efter udvalgets opfattelse ikke opfyldte kravene for at opnå dansk indfødsret. To blev slettet, fordi de i mellemtiden havde opnået statsborgerskab som følge af, at deres mor havde fået dansk statsborgerskab. Samtidig blev der tilføjet et navn til listen, så der i alt blev meddelt dansk indfødsret til 3.181 voksne. For langt hovedparten gælder, at deres børn under 18 år også får dansk statsborgerskab. I alt bliver omkring 720 børn danske statsborgere med lovens vedtagelse.

 

Mange nye danske statsborgere kommer fra Østeuropa

De nye danske statsborgere kommer fra mange forskellige lande. Mange af dem er fra Østeuropa, som det fremgår af denne liste:

Polen: 205

Bosnien-Hercegovina: 165

Rusland: 164

Tyskland: 159

Statsløse: 159

Irak: 158

Tyrkiet: 151

Thailand: 136

Ukraine: 130

USA: 128

Rumænien: 103

Afghanistan: 101

 

Kravene blev strammet i oktober 2015

I oktober 2015 indgik den daværende Venstre-regering en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at gøre det vanskeligere at opnå dansk statsborgerskab.  Blandt andet blev sprogkravene og selvforsørgelseskravet hævet, og karensperioden for kriminalitet blev hævet med 50 procent.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at alle personer på det oprindelige lovforslag – bortset fra 14 – har fået deres ansøgninger behandlet efter stramningen af retningslinjerne. De øvrige 14 personer er optaget på lovforslaget om indfødsret efter de regler, der var gældende før oktober 2015.

 

DF stemte imod

Selv om så godt som alle de nye danske statsborgere opfylder de retningslinjer, der er vedtaget af bl.a. Dansk Folkeparti, stemte partiet imod det aktuelle lovforslag om at give dem dansk statsborgerskab.

Partiets begrundelse er, at der efter DF’s opfattelse ”trods stramninger stadig bliver givet statsborgerskab til alt for mange personer, som man ikke kan være sikker på er danske i hjertet.” DF's krav er, at der laves et loft på 1.000, hvor det indlægges som en klar præmis, at man har en klar forrang, hvis man har en tilknytning til dansk kultur, nordisk kultur, europæisk kultur og vestlig kultur.

 

Enhedslisten rejser spørgsmål om, hvorvidt der bliver givet afslag i strid med internationale konventioner

Enhedslisten ser derimod med bekymring på, at flertallet i Indfødsretsudvalget i den indeværende valgperiode har valgt at give afslag på dispensation i det store flertal af sager om lægedokumenterede langvarige funktionsnedsættelser. Partiet henviser til, at der i kalenderåret 2017 (opgjort pr. 29. september 2017) kun blev givet dispensation i 7 af 191 forelagte sager, mens der eksempelvis i kalenderåret 2014 blev givet dispensation i 1.375 af 1.419 forelagte sager. Det rejser efter Enhedslistens opfattelse ”alvorlig tvivl om, hvorvidt udvalgets flertal lever op til Danmarks konventionsmæssige forpligtelser”.

 

Før sommerferien fik 2.132 personer dansk indfødsret, og dermed har i alt 5.313 voksne fået dansk statsborgerskab i år. Det er omkring 1.000 flere end i 2016, men næsten 1.000 færre end i 2015, hvor reglerne blev strammet.

 

• Læs mere om udviklingen på indfødsretsområdet i baggrundsartiklen Det er blevet vanskeligere at få dansk statsborgerskab. Det afspejles i statistikken

 

Læs mere

Oversigt over Folketingets behandling af lovforslaget (L 71)

• 2.132 nye danske statsborgere: Alle partier bortset fra Dansk Folkeparti stemte for – Sameksistens.dk, 02-06-2017

• Det er blevet vanskeligere at få dansk statsborgerskab. Det afspejles i statistikken (baggrund) – Sameksistens.dk, 14-12-2017

• Reglerne for at opnå dansk statsborgerskab strammes – med tilbagevirkende kraft – Sameksistens.dk, 07-10-2015

• Statsborgerskab


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller