Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

”Der er brug for religiøse stemmer i den offentlige debat – også på sociale medier”

Fra paneldebatten på lederkonferencen i Kristent-Muslimsk Samtaleforum ses fra venstre: Lars Mollerup-Degn, Faheem Hussain og Mogens S. Mogensen.

15/11-17 12:38

Kategori: Muslimer, Kristne, Religionsdialog

Kristne og muslimer bør benytte de digitale og sociale medier og de muligheder, som de giver for at udbrede kendskabet til deres religioner og for at blande sig i debatten om andre emner. Det var essensen af tre oplæg, der blev holdt, da Kristent-Muslimsk Samtaleforum lørdag den 11. november inviterede til paneldebat om ”Religion og digital dannelse”. Hvordan det kan gøres, var der forskellige bud på, og flere var i debatten også inde på, at kommunikationen på de digitale medier ikke kan stå alene.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen

 

”Vi har som kirker og trossamfund et ansvar for, at der ligger en faktuel viden og kvalificerede oplysninger om religion på de digitale medier,” sagde interreligiøs konsulent, ph.d. Mogens S. Mogensen, der var en af de tre oplægsholdere.

”Vi ønsker, at muslimske stemmer træder ind i den offentlige debat – også om andre emner end religion. For der er behov for at få normaliseret dels det at være muslim, dels at hæve vores religiøse identitet i det offentlige,” sagde cand.merc. Faheem Hussain, der er formand for Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR).

Den tredje oplægsholder, Lars Mollerup-Degn, der er landsleder og dialogsekretær i Areopagos, sagde indledningsvis, at det efter hans mening er vigtigere med dannelse i dag end det var været i flere årtier. Han viste flere eksempler på, hvordan medier, herunder digitale medier, kan bruges til ”dannelse af vores religiøse identitet”.

 

Ekko-kamre og færdselsregler på nettet

I den efterfølgende debat kom flere deltagere ind på tendensen til, at der opstår ”ekko-kamre” på de sociale medier på nettet, hvor man bekræfter hinanden, og hvor tonen let bliver hård.

”Debatten bliver ofte ret ensidig og polariseret, og dermed bidrager de digitale medier ikke til at skabe forståelse og nysgerrighed,” sagde Mogens S. Mogensen.

Faheem Hussain sagde, at det er ligesom med ”tomme tønder buldrer mest”, at det er dem, der ikke har særlig megen viden, der råber højst. Han kom samtidig ind på, at man er på afstand af hinanden, når man debatterer på nettet, og at det derfor er lettere at svine andre mennesker til, end hvis man står over for hinanden, ansigt til ansigt.

Flere efterlyste i den sammenhæng ”færdselsregler” for brugen af Facebook og andre digitale medier.

Lars Mollerup-Degn sagde, at det ikke er nyt med ekko-kamre, fordi man har et naturligt behov for at blive bekræftet. Han mente videre, at det vil kræve ”en længere tids aktiv bevidst bearbejdning” at ændre folks adfærd på nettet.

Mogens S. Mogensen sagde, at han ikke tror, at ekko-kamrene kan nedbrydes indefra, men at der er brug for, at mennesker mødes og taler sammen, face to face.

Faheem Hussain pegede på, at der var brug for en ”Emma Gad for digitale medier”. Han nævnte videre, at flere medier kræver, at man opretter en profil, så man ikke kan være anonym. Det blev også nævnt, at straffelovens bestemmelser for begrænsninger af ytringsfriheden også gælder for digitale medier.

 

Islam og kristendom i medierne

Paneldebatten var en del af programmet for Kristent-Muslimsk Samtaleforums (KMS) lederkonference, der blev holdt lørdag den 11. november 2017 i Minhaj ul-Quran i København. Her mødtes omkring 45 kristne og muslimske ledere, og det var 11. gang, der blev holdt en sådan konference med henblik på ”at fremme den fælles religionssamtale,” som det bl.a. hedder i KMS’ formål.

På konferencen holdt forfatter og tidligere gymnasielærer Preben Brock Jacobsen foredrag om ”islam og kristendom i medierne” – med udgangspunkt i hans undersøgelser ”Kristendomskritik i Medierne” (2015) og ”Islam i Medierne” (2017).

Preben Brock Jacobsen pegede på, at der i mediernes nyheds- og debatartikler er tendens til at skrive generaliserende om islam og fremstille islam i en sort-hvid-tænkning.

”Der er brug for mere viden om islam i medierne,” sagde Preben Brock Jacobsen. Han påpegede videre, at det primært er ikke-muslimer, der kommer til orde i de artikler, han har undersøgt.

”Og det er med til at give et unuanceret billede af islam,” sagde Preben Brock Jacobsen. Han nævnte også, at der ofte skrives unuanceret om sharia i artiklerne uden at præcisere, hvilken sharia-tolkning der er tale om.

 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS) er et netværk for kristne og muslimske ledere i Danmark, som ønsker at fremme kendskab og relationer på tværs af trosforskelle. KMS er organiseret som et netværk med selvstændig styregruppe og basisdokument. Hvert år afholder KMS en konference for kristne og muslimske ledere.
Læs mere på KMS’ hjemmeside

 

Læs mere

Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS)

10 år efter den forsigtige begyndelse: Kristne og muslimske ledere taler frit om svære emner – Sameksistens.dk, 16-11-2016

Kristne og muslimske ledere: Religion trives bedst i det offentlige rum – Sameksistens.dk, 15-11-2014

Kristne og muslimske ledere fortsætter overvejelserne om fælles samarbejdsråd for tros- og livssynssamfund – Sameksistens.dk, 18-11-2013


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller