Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Dansk indsats for religions- og trosfrihed i udlandet skal omfatte alle forfulgte grupper

Udviklingsminister Ulla Tørnæs og ambassadør Franz-Michael Mellbin understregede, at det i arbejdet med religions- og trosfrihed er vigtigt at lytte til, hvad forfulgte religiøse minoriteter selv siger i forhold til, hvordan en fremmed stat bedst kan støtte dem.

11/01-18 15:21

Kategori: Religionsfrihed

Den kommende danske indsats for religions- og trosfrihed i andre lande skal omfatte alle religiøse og ikke-religiøse grupper, der bliver chikaneret på grund af deres overbevisning. Det blev understreget flere gange, da lederen af indsatsen, ambassadør Franz-Michael Mellbin, sammen med udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) torsdag den 10. januar lancerede initiativet ved et møde i et nyoprettet kontaktforum for Danmarks indsats for religions- og trosfrihed.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen

Artiklen er senest opdateret 14-01-2018

 

”Vi arbejder med det udgangspunkt, at vi er interesseret i og bekymret for forfølgelse af alle menneskers religions- og trosfrihed. Det har ikke noget at gøre med bestemte religiøse mindretal,” sagde ambassadør Franz-Michael Mellbin, der er leder af den enhed i Udenrigsministeriet, der skal stå for den danske indsats for at styrke religions- og trosfriheden i andre lande.

Ambassadøren nævnte videre, at det politiske initiativ, der førte til oprettelsen af enheden, tog udgangspunkt i forfølgelsen af nogle bestemte minoriteter (kristne og ezidier, red.) i Irak og Syrien.

”Men når vi så skal omsætte det til handling, så kommer den handling til at vedrøre alle minoriteter og alles ret til tros- og religionsfrihed,” sagde Franz-Michael Mellbin videre. Han understregede ligeledes, at ministeriet har et ”klart sekulært udgangspunkt for den måde, vi tilgår tingene på” – også i forhold til udvælgelsen af de fire prioritetslande, Egypten, Libanon, Iran og Indonesien, som alle har et muslimsk befolkningsflertal.

Den nye enheds brede fokus på religions- og trosfrihed omfatter også retten til ikke at have en tro. Frans-Michael Mellbin udtrykte i den forbindelse bekymring over, at der i visse lande (fx Egypten, red.) er fremsat lovforslag om at forbyde ateisme, og over den voksende forfølgelse mod ateister som i fx Bangladesh, hvor der har været en mordbølge mod ateistiske bloggere.

 

Religionsforfølgelse er et stigende globalt problem

”Forfølgelse på baggrund af religion er et stigende globalt problem,” sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs.  Hun nævnte som eksempler ISIL’s (Islamisk Stat i Irak og Levanten, og forkortet ISIS eller IS) systematiske overgreb på kristne og ezidier i Irak og Syrien, militærets brutale forfølgelse og fordrivelse af muslimske rohingyaer i Myanmar, og der er desværre meget, der tyder på, at vi står over for en global tendens med stadig stærkere nationale stramninger, som kyniske magthavere står klar til at udnytte til at legitimere vold og grove menneskerettighedskrænkelser mod minoriteter og andre udsatte grupper.

 

Fem spor for en styrket dansk indsats

Den danske indsats for religions- og trosfrihed skal følge fem spor:

1.  Et geografisk fokus på nærområdet i Mellemøsten og Nordafrika, hvor religions- og trosfriheden er under pres i mange lande.

2.  Et særligt fokus på fire prioritetslande, som er Egypten, Indonesien, Iran og Libanon – i håb om at kunne etablere dialog og samarbejde.

3.  Et tematisk fokus på kvinder og ligestilling, fordi der igen og igen ses forsøg på at misbruge religions- og trosfriheden til at legitimere overgreb på kvinders rettigheder.

4.  Et styrket samarbejde i EU, så religions- og trosfriheden kommer højere op på den internationale dagsorden.

5.  Et fokus på udvalgte personsager, hvor Danmark vil forsøge at hjælpe mennesker, der er udsat for grov forfølgelse. Ambassadør Franz-Michael Mellbin forventer, at der kan blive tale om 3-4 sager om året, og man vil have særligt fokus på at rejse sager, hvor kvinders rettigheder bliver undertrykt.

 

”Afgørende at lytte til, hvad de enkelte minoriteter selv prioriterer”

Såvel udviklingsminister Ulla Tørnæs som ambassadør Franz-Michael Mellbin understregede også, at det i arbejdet med religions- og trosfrihed er vigtigt at lytte til, hvad de pågældende minoriteter selv siger.

”For alle aktiviteter er det afgørende, at vi nøje lytter til, hvad de enkelte minoriteter selv prioriterer, og hvordan de ser, at vi bedst muligt kan støtte dem,” sagde Ulla Tørnæs ved lanceringen.

Franz-Michael Mellbin supplerede:

”Det er væsentligt, at vi i tilrettelæggelse af arbejdet for de grupper, vi gerne vil hjælpe og støtte, at vi lytter til, hvad de selv prioriterer. Det er vigtigt for os, fordi der er tale om meget komplekse problemstillinger, hvor vidt forskellige minoriteter har valgt forskellige overlevelsesstrategier i forhold til myndighederne i deres lande. Derfor vil vi gerne høre givne grupper om, hvordan en fremmed stat bedst kan støtte deres sag,” sagde Franz-Michael Mellbin, som tilføjede, at han kommer til at rejse rundt for at tale med de forskellige grupper.

 

Læs mere

Udenrigsministeren og udviklingsministeren lancerer ny dansk indsats til styrkelse af religions- og trosfrihed – Udenrigsministeriet, 10-01-2018

Enheden for Religions- og trosfrihed – Udenrigsministeriet

• Oversigt over temaartikler om religionsfrihed

• Nyheder om religionsfrihed


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller