Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark er mere end halveret i løbet af to år

Måske har den offentlige afstandtagen fra terrorangrebet mod Det Jødiske Samfund i 2015 – som her fredsringen, der på initiativ af en gruppe muslimer blev etableret i gaderne rundt om synagogen i København – været medvirkende til et fald i antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark.

09/08-17 06:11

Kategori: Antisemitisme, Religionsfrihed

Antallet af registrerede antisemitiske hændelser faldt i 2016 til 22 hændelser, hvilket er mere end en halvering i forhold til 2014, hvor der blev registreret 53 antisemitiske hændelser. Det fremgår af den seneste rapport fra Det Jødiske Samfund i Danmark om antisemitiske hændelser her i landet. Som en mulig forklaring på det store og overraskende fald peger rapporten på, at terrorangrebet i februar 2015 ved synagogen i København samt den efterfølgende offentlige afstandtagen og den øgede sikkerhed omkring de jødiske institutioner har været medvirkende til, at udviklingen er vendt efter et stigende antal registrerede hændelser i de foregående år. Samtidig fremgår det af rapporten, at den ikke giver et udtømmende billede af antisemitismen i Danmark.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen

 

Antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark faldt i 2016 til det laveste niveau i de fem år, Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation har indsamlet data og udarbejdet årlige rapporter om antisemitiske hændelser. Rapporterne om de antisemitiske hændelser er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til AKVAH (se boks nedenfor), der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.

Mens der i 2012-2014 blev registreret mellem 41 og 53 antisemitiske hændelser årligt af AKVAH, faldt antallet i 2015 til 26 hændelser og i 2016 til 22 hændelser. Gennem hele femårs-perioden har antisemitiske ytringer udgjort en meget stor del af de registrerede hændelser.

 

Drab og drabsforsøg

De alvorligste hændelser har fundet sted i 2015 og 2016.

Natten mellem den 14. og 15. februar 2015 skød den 22-årige Omar El-Hussein to politifolk og 37-årige Dan Uzan, der stod foran indgangen til Københavns Synagoge for at beskytte en konfirmationsfest, som blev afholdt i det jødiske menighedshus bag synagogen. De to politibetjente blev såret under angrebet, mens Dan Uzan mistede livet. Gerningsmanden havde tidligere samme dag skudt og dræbt den 55-årige Finn Nørgaard, der deltog i et arrangement i kulturhuset ved Krudttønden i København om ytringsfrihed.

Den alvorligste hændelse i 2016 var sagen med en dengang 15-årig pige fra Nordvestsjælland og en 24-årig mand fra Østjylland, der blev sigtet for forsøg på terrorisme på baggrund af deres planer om at placere bomber på henholdsvis en kommunal skole i Nordvestsjælland og den jødiske skole i København. Anklagerne mod den 24-årige mand blev senere frafaldet. Pigen blev i byretten idømt seks års fængsel for forsøg på terror. Dommen er anket og skal senere behandles i Østre Landsret.

 

Hvorfor er der registreret færre antisemitiske hændelser?

I en tid, hvor andre analyser peger på øget antisemitisme i Europa, er det overraskende, at tallene fra Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation viser et så stort fald i antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark.

I rapporten gives der et forsigtigt bud på, hvad forklaringen – eller nogle af forklaringerne – kan være:

”Det er svært at fastslå entydigt, hvad der har forårsaget dette skifte, men efter terrorangrebet i februar 2015 i København, der blandt andet var rettet mod Det Jødiske Samfund, er der i hvert fald registreret færre hændelser på årsbasis, end tilfældet var i tiden før denne skæringsdato. Det er derfor muligt, at netop terrorangrebet, den samfundsmæssige afstandtagen hertil samt den øgede sikkerhed omkring de jødiske institutioner har været medvirkende til det nævnte skifte. Dertil kan man overveje, om danske jøder som følge af terrortruslen har gjort sig – om muligt – mindre synlige i det offentlige rum,” hedder det i rapporten.

Samtidig gør AKVAH – ligesom i tidligere rapporter – opmærksom på, at tallene i rapporten skal tages med visse forbehold. Blandt andet svarer antallet af antisemitiske hændelser, som er blevet anmeldt til AKVAH, formentlig ikke fuldt ud til det antal, der reelt har fundet sted i 2016. Der antages at være et vist mørketal på området.

”For det tredje medregner AKVAH som udgangspunkt ikke de fleste internetbaserede hændelser. Dermed er der meget antisemitisme, som ikke fremgår af det registrerede antal hændelser. For det fjerde er det sandsynligt, at antallet af antisemitiske hændelser holdes kunstigt nede, fordi mange jøder undgår synlighed af frygt for antisemitisme. Med andre ord kunne man formentlig forvente, at antallet af hændelser var højere, hvis danske jøder var mere synlige i gadebilledet,” hedder det i rapporten.

 

Rigspolitiet har registreret et stigende antal hadforbrydelser mod jøder

Til sammenligning viser Rigspolitiets seneste statistikker, at der er sket en stigning i antallet af hadforbrydelser mod jøder – fra 13 i 2015 til 21 i 2016. Sammenligningen skal dog tages med forbehold, da Rigspolitiet i slutningen af 2015 begyndte at bruge et nyt registreringssystem, og derfor er en del af 2015 opgjort efter en anden metode end 2016.

 

Jødisk Sikkerhed Danmark og AKVAH
Sikkerhedsorganisationen Jødisk Sikkerhed Danmark, der varetager sikkerheden for Det Jødiske Samfund og de øvrige jødiske menigheder, foreninger og institutioner i Danmark, oprettede i 2011 en Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH).
AKVAH arbejder med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i Danmark, og denne indsats er en del af en generel europæisk politik om at synliggøre et omfattende problem med hadforbrydelser, herunder antisemitisme, i Europa. AKVAH tilbyder endvidere forskellige former for støtte til ofre for antisemitisme, herunder hjælp med kontakt til offentlige myndigheder, juridisk rådgivning og henvisning til krisehjælp.
Desuden arbejder AKVAH med at oplyse om forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH deltager i den forbindelse på vegne af Det Jødiske Samfund løbende som deltager og samarbejdspartner i diverse offentlige og private projekter, der har fokus på at komme problemer med hadforbrydelser til livs. Udover sådanne projekter tager AKVAH ud til interesserede såsom foreninger og uddannelsesinstitutioner forskellige steder i landet og fortæller om antisemitisme i Danmark.
Kilde: Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2016

 

Jøder i Danmark
Den officielle dansk-jødiske historie indledtes i begyndelsen af 1600-tallet, og det er blevet anslået, at der i dag lever omkring 6.000 jøder i Danmark. Lidt over en tredjedel af dette antal er tilknyttet Det Jødiske Samfund som medlemmer eller børn af medlemmer. Derudover findes der to mindre jødiske menigheder i Danmark samt en række selvstændige jødiske foreninger og institutioner.  
Kilde: Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2016

 

Læs mere

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2016 – Det Jødiske Samfund i Danmark, 2017

Antal antisemitiske hændelser i Danmark 2012-2016 i alt (grafik) – Sameksistens.dk, 09-08-2017

Antal antisemitiske hændelser i Danmark 2012-2016, fordelt på kategorier (grafik) – Sameksistens.dk, 09-08-2017

Regeringer og myndigheder begrænser i øget omfang religionsfriheden i Europa – Sameksistens.dk, 12-04-2017

Der blev registreret 53 antisemitiske hændelser i Danmark i 2014 – Sameksistens.dk, 12-03-2015

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2015 – Det Jødiske Samfund i Danmark

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2014 – Det Jødiske Samfund i Danmark

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2013 – Det Jødiske Samfund i Danmark

Hadforbrydelser i 2016 – Rigspolitiet, juni 2017

20 procent af hadforbrydelserne i 2015 var rettet mod muslimer – Sameksistens.dk, 02-11-2016


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

22 jul 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

12 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

26 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i juli 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 25.250 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller