Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

648 somaliske flygtninge og familiesammenførte mistede deres opholdstilladelse i 2017

25/01-18 10:42

Kategori: Somaliske flygtninge

648 somaliere mistede i 2017 deres opholdstilladelse i Danmark, fordi Udlændingestyrelsen vurderede, at de ikke længere havde krav på ophold her i landet. Udlændingestyrelsen begyndte i 2016 at undersøge opholdsgrundlaget for en gruppe somaliske flygtninge og familiesammenførte, hvor flygtningene har haft beskyttelsesstatus i Danmark. I 2017 blev der truffet 969 afgørelser i disse sager, og to ud af tre somaliere mistede her deres opholdstilladelse. Det fremgår af den foreløbige udlændingestatistik for 2017 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det fremgår ikke af statistikken, hvor mange der efterfølgende har klaget til henholdsvis Flygtningenævnet og Udlændingenævnet over Udlændingestyrelsens afgørelser.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Først lidt baggrund:

Udlændingestyrelsen gik den 16. september 2016 i gang med at undersøge, om et større antal opholdstilladelser til somaliske flygtninge med beskyttelsesstatus i Danmark skulle inddrages. Det skete, efter at Flygtningenævnet i fem sager havde stadfæstet Udlændingestyrelsens beslutninger om ikke at forlænge opholdstilladelser til statsborgere fra Somalia. De pågældende havde tidligere fået en fireårig midlertidig opholdstilladelse som flygtninge i Danmark på grund af de generelle forhold i dele af Somalia. Flygtningenævnets afgørelse om at godkende inddragelsen af opholdstilladelsen i de fem sager blev truffet af et flertal blandt nævnets medlemmer.

”Efter myndighedernes vurdering er de generelle forhold nu ændret så meget i disse dele af Somalia, at der ikke længere er grundlag for asyl, alene fordi man kommer dérfra,” skrev Udlændingestyrelsen i en pressemeddelelse den 16. september 2016.

Udlændingestyrelsen oplyste videre, at den ville gennemgå ca. 1.200 sager for at vurdere, om der i de enkelte sager skal tages skridt til inddragelse eller nægtelse forlængelse af opholdstilladelserne.

Antallet af sager blev siden reduceret til omkring 800, da Udlændingestyrelsen fandt ud af, at der i omkring 400 sager ikke var givet opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i Somalia.

Inddragelsen af de somaliske flygtninges midlertidige opholdstilladelser sker på grundlag af en ændring af udlændingeloven i 2015. Ændringen, der blev gennemført under SR-regeringen, betyder, at flygtninge med beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus kan få inddraget deres opholdstilladelse, blot der er sket forbedringer af situationen i hjemlandet. Men det er ikke længere et krav, at "der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet". 

 

969 afgørelser i 2017

Ifølge den foreløbige udlændingestatistik for 2017 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har Udlændingestyrelsen truffet 969 afgørelser i de 468 sager, der er behandlet i 2017.

 

648 somaliere (67 %) har mistet deres opholdstilladelse. De fordeler sig sådan:

252 somaliske flygtninge har fået inddraget deres opholdstilladelse,

124 somaliske flygtninge har ikke fået deres opholdstilladelse forlænget,

120 familiesammenførte har fået inddraget deres opholdstilladelse,

152 familiesammenførte har ikke fået deres opholdstilladelse forlænget.

 

Udfaldet af de øvrige 321 afgørelser er:

179 somaliske flygtninge har ikke fået deres opholdstilladelse inddraget,

57 somaliske flygtninge har fået deres opholdstilladelse forlænget,

61 familiesammenførte har ikke fået inddraget deres opholdstilladelse,

24 familiesammenførte har fået deres opholdstilladelse forlænget.

 

Flygtninge, der har mistet deres opholdstilladelse, kan klage over afgørelsen til Flygtningenævnet, og familiesammenførte kan klage til Udlændingenævnet. Det fremgår ikke af statistikken, hvor mange der er gået videre med deres sag til de to klageinstanser.

 

Syv somaliere mistede deres opholdstilladelse i 2016

Fra den 16. september og frem til udgangen af 2016 behandlede Udlændingestyrelsen 13 sager, hvor de vurderede somaliske flygtninges opholdstilladelse. En af dem fik inddraget sin opholdstilladelse, og en anden fik ikke forlænget sin opholdstilladelse. Modsat fik to somaliere forlænget deres opholdstilladelse, og i ni tilfælde blev den midlertidige opholdstilladelse ikke inddraget.

Det betyder, at i alt syv somaliske flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark mistede deres opholdstilladelse i 2016. Ud over de to fra perioden efter 16. september 2016, fik fem somaliere ikke forlænget deres opholdstilladelse ved de prøvesager, der blev afgjort af Flygtningenævnet den 15. august og 14. september 2016.

 

Genoptagelsen af somaliske sager mødt med kritik

Beslutningen om at vurdere opholdstilladelserne for flere hundrede somaliere blev i sin tid kritiseret fra flere sider. Politisk blev der i Folketinget stillet en række spørgsmål til udlændingeminister Inger Støjberg (V). Ligeledes har organisationerne Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet og Refugees Welcome kritiseret genoptagelsen af de somaliske sager.

Desuden blev Udlændingestyrelsens fact finding-rapport, der udgør en del af grundlaget for genoptagelsen af sagerne, blevet kritiseret, da den ifølge Politiken.dk blev lavet på baggrund af et 24-timers ophold i lufthavnen i Somalias hovedstad, Mogadishu, og 9 dage i nabolandet Kenya. Fact finding-rapporten indeholder mere end 20 advarsler mod forholdene i Somalia.

 

Flygtningenævnet gav medhold i to sager i maj

Flygtningenævnet afgjorde den 10. maj 2017 to sager, hvor somaliske flygtninge har klaget over, at Udlændingestyrelsen vil inddrage deres opholdstilladelse og sende dem til Somalia. I begge tilfælde blev klagerne afvist, idet Flygtningenævnet mener, at de generelle forhold i hovedstaden Mogadishu er forbedret, og at det ikke vil være en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser at sende somaliske statsborgere tilbage til hovedstaden.

De pågældende somaliere fik i 2012 opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus) med henvisning til, at de havde behov for beskyttelse henset til de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia, oplyser Flygtningenævnet. De pågældende fik i henholdsvis december 2016 og februar 2017 deres opholdstilladelser inddraget af Udlændingestyrelsen.

Den ene sag handler om en somalisk mand, hans kone og et antal mindre børn. Flygtningenævnet har ikke offentliggjort nærmere detaljer om den sag, da det ifølge nævnet ”ikke har været muligt at anonymisere den meningsfuldt”.

 

Vurdering af somaliske flygtninges opholdstilladelser
• Udlændingestyrelsen har siden 16. september 2016 undersøgt, om et større antal opholdstilladelser meddelt til somaliske flygtninge med beskyttelsesstatus i Danmark skal inddrages eller nægtes forlænget.
• De relevante opholdstilladelser er givet til somaliske statsborgere efter henholdsvis udlændingelovens § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, eller § 7, stk. 3 (flygtninge) og § 9 og § 9c (familiesammenførte).
• Efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, kan en tidsbegrænset opholdstilladelse inddrages, når grundlaget for ansøgningen ikke længere er til stede, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse. For så vidt angår personer med beskyttelsesstatus indebærer det, at opholdstilladelsen kan inddrages, selvom de generelle forhold i hjemlandet fortsat er alvorlige og skrøbelige, så længe de forbedringer, der er sket, ikke er helt midlertidige. Ved en afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse skal det samtidig vurderes, om inddragelsen må antages at virke særlig belastende. Her tages der bl.a. hensyn til udlændingens tilknytning til Danmark.
• Udlændingestyrelsens afgørelse i disse sager kan påklages til Flygtningenævnet (asyl) og Udlændingenævnet (familiesammenføring).
Kilde: Tal på udlængeområdet pr. 31-12-2017, Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i 175 sager i år frataget somaliere deres opholdstilladelse – Sameksistens.dk, 01-09-2017

De seneste tal på udlændingeområdet (statistik fra Udlændingestyrelsen)


Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

24 feb 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

25 feb 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

03 mar 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller MobilePay

Bidrag i februar 2018: 750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 1.500 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller