Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Asylansøgere & flygtninge

Stigningen i antallet af asylansøgere fortsatte i 2015

 

De seneste års stigning i antallet af udlændinge, der søger asyl i Danmark, fortsatte i 2015 med en endnu kraftigere stigning end de foregående år. Det skyldes især et stort antal asylansøgere fra Syrien. De foreløbige tal viser, at der i 2015 kom 21.225 asylansøgere til Danmark. Dermed er antallet af asylansøgere i de seneste år nået op på samme niveau som i begyndelsen af 1990’erne, hvor mange mennesker flygtede fra det tidligere Jugoslavien pga. borgerkrig og etnisk udrensning.

 

Af Bent Dahl Jensen
Oprettet 03-04-2010 – og senest opdateret 22-04-2016

 

Asylkurven kan svinge meget år for år, da den afspejler udviklingen i krige, konflikter, forfølgelser og andre forhold rundt om i verden, der får mennesker til at bryde op fra deres hjemland.

Tallene fra 2015 viser således, at den blodige konflikt i Syrien, der begyndte med kampe mellem regeringshæren og oprørsgrupper i marts 2011, fortsat får syrere til at flygte længere væk end de nærmeste nabolande – Libanon, Jordan og Tyrkiet.

Antallet af syriske asylansøgere er steget fra 429 i 2011 til 8.604 i 2015. Det betød, at 40 % af asylansøgerne sidste år kom fra Syrien. For alle årene gælder, at der blandt de statsløse udlændinge, der har søgt asyl i Danmark, også er en del kurdere, som kommer fra Syrien. Så i virkeligheden kom op imod halvdelen af asylansøgerne i 2015 fra Syrien.

Den næststørste gruppe asylansøgere i 2015 var flygtninge fra Iran. Listen nedenfor viser fordelingen på de største landegrupper.

Asylansøgere i Danmark 2015 - fordelt på nationaliteter

Syrien                    8.604
Iran              2.771
Afghanistan              2.288
Eritrea              1.738
Statsløse              1.717
Irak               1.531
Somalia                 259
Marokko                 187
Rusland (herunder Tjetjenien)                 177
Kuwait                 132

© Netavisen Sameksistens.dk
Kilde: Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige.
 

En del asylansøgere får ikke deres sag behandlet i Danmark
Tallene ovenfor stammer alle fra statistikken over det samlede antal spontane asylansøgere, der kommer til Danmark (bruttotallet), og det er kun en del af dem, der får deres sag behandlet her i landet.

En del bliver i henhold til Dublin-forordningen sendt tilbage til et andet europæisk land, hvis de i forvejen har søgt asyl i det pågældende land – og såfremt, det er sikkert at sende asylansøgere tilbage til landet. Dublin-forordningen sikrer, at alle udlændinge, der søger asyl i et EU-land, har ret til at få deres sag behandlet – men som udgangspunkt kun i ét land. Hvis man får afslag i et land, kan man ikke bare rejse videre til et andet EU-land. Der er dog visse undtagelser, f.eks. i forhold til Grækenland, hvor asylsystemet ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor sender Danmark for tiden ikke asylansøgere tilbage til Grækenland.

I 2014 sendte Danmark 1.504 asylansøgere tilbage til et andet land i henhold til Dublin-forordningen – sammenlignet med 2.250 i 2013. Modsat tager Danmark imod et antal asylansøgere, som efter at have søgt asyl har i landet er rejst videre for at søge asyl i et andet EU-land. I 2014 accepterede Danmark 848 Dublin-overførsler mod 817 i 2013.

Det antal asylansøgere, som ender med at få deres sag behandlet i Danmark (nettotallet), er således noget lavere end bruttotallet. Begge tal fremgår af grafen nedenfor.

© Netavisen Sameksistens.dk • Kilde: Udlændingestyrelsen.
¹) Tallene for 2015 er foreløbige.
Klik på grafen, hvis du vil se den i et større format.

Forklaringen på, at der i 1995 blev givet opholdstilladelse til et meget stort antal asylansøgere, er, at mange af de asylansøgere, som i begyndelsen af 1990’erne kom til Danmark, i første omgang fik en midlertidig opholdstilladelse – og først senere fik mulighed for at få en individuel behandling af deres asylsag. Hovedparten af disse sager blev behandlet i 1995, og de fleste fik asyl.

 

Danmark tager årligt imod ca. 500 kvoteflygtninge
Ud over de asylansøgere, der får opholdstilladelse, når deres sag behandles i Danmark, tager Danmark hvert år imod omkring 500 flygtninge, der er flygtet pga. forfølgelse, etniske konflikter eller lignende i deres land og i en periode har opholdt sig i flygtningelejre, der drives af FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Disse flygtninge kaldes kvote-flygtninge eller FN-flygtninge, fordi Danmark har besluttet over en periode på tre år at tage imod omkring 1.500 flygtninge fra UNHCR’s lejre. Det svarer i gennemsnit til 500 kvoteflygtninge årligt, men tallet kan svinge fra år til år.

I 2015 har Danmark kun modtaget 591 kvoteflygtninge, mod 339 kvoteflygtninge i 2014.

Nedenfor vises en tabel over antallet af asylansøgere (brutto og netto) og antallet af opholdstilladelser på asylområdet, som også omfatter humanitære opholdstilladelser.
   

Spontane asylansøgere i Danmark
og opholdstilladelser på asylområdet mv.

Asyl-
ansøgere
(brutto)
Asyl-
asylsøgere
(netto)
Opholds-
tilladelser
(uden kvote-
flygtninge)
Kvote-
flygtninge
2002                  6.068            6.660            3.579            490
2003            4.593            2.767            1.938            509
2004            3.235            1.633            1.094            498
2005            2.281            1.283               664            483
2006            1.960               922               565            530
2007            2.246            1.029               806            472
2008            2.409               951               889            504
2009            3.855            2.022               924            452
2010            5.115            2.844            1.630            494
2011            3.806            3.600            1.733            516
2012            6.148            3.386            2.115            468
2013            7.557            5.144            3.374            515
2014           14.792          10.192            5.771            339
2015 *          21.225          10.434          10.265            591

© Netavisen Sameksistens.dk
Kilde: Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet (NUC).
*) Tallene for 2015 er foreløbige.

Antallet af opholdstilladelser svinger fra år til år
Antallet af asylansøgere, der får opholdstilladelse i Danmark, svinger – ligesom antallet af asylansøgere – fra år til år.

Hvis en asylansøger får afslag ved behandlingen af asylsagen i første instans (Udlændingestyrelsen), går sagen videre til i Flygtningenævnet, der er anden og øverste instans i asylsystemet.

Hvert år udregner Udlændingestyrelsen en anerkendelsesprocent. Den viser, hvor stor en del af asylansøgerne, der får asyl i første instans. Afgørelser i Flygtningenævnet er således ikke medregnet. Kurven nedenfor viser, hvordan anerkendelsesprocenten har udviklet sig siden 1997.

Kurven viser anerkendelsesprocenten for samtlige asylsager. Anerkendelsesprocenten vil ofte være meget forskellig fra land til land, og fra år til år. I 2012 var anerkendelsesprocenten høj for syrere (89 %) og lav for irakere (15 %). Forklaringen på, at anerkendelsesprocenten ligger højt i 2014-2015 er, at en meget stor del af asylansøgerne i disse år kom fra Syrien eller Eritrea, og for begge disse lande er anerkendelsesprocenten for tiden meget høj.  
     

© Netavisen Sameksistens.dk • Kilde: Udlændingestyrelsen.
*) Kurven viser anerkendelsesprocenten ved behandlingen af asylsager i Udlændingestyrelsen (1. instans).
¹) Tallene for 2015 er foreløbige.
Klik på grafen, hvis du vil se den i et større format.
© Netavisen Sameksistens.dk • Kilde: Udlændingestyrelsen.
¹) Tallene for 2015 er foreløbige.
Grafen viser udviklingen i antallet af asylansøgere (nettotallet) og antallet af opholdstilladelser på asylområdet mv. i perioden 1991-2015. Klik på grafen, hvis du vil se den i et større format.

 

 

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Brønshøj: Mangfoldighedsfestival: Ghettogether mod racisme

27 okt 11:00 - 16:00

En række foreninger holder mangfoldighedsfestival i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

28 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

København: Konference om flygtningepolitik

29 okt 17:00 - 19:30

Netværk for Velfærd og Demokrati holder konference i HK-København, Svend Aukens Plads, 2300...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i oktober 2018: 6.550 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 43.300 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller