Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Boganmeldelse

Sameksistens med fokus på relationerne i hverdagen – på tværs af "os og dem"

   
Det er en værdifuld bog, antropologen Tina Gudrun Jensen har skrevet om sine feltstudier af, hvordan sameksistensen fungerer til daglig i et blandet boligområde som Grønnevang, hvor mennesker lever side og side i boligblokke på tværs af etniske, kulturelle, religiøse og sociale forskelligheder. Bogen ”Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde” udkom i slutningen af 2016.

 

Af Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 16-03-2017 

 

”Os og dem”. Betegnelsen er velkendt fra især den politiske debat om integration, hvor opdelingen i ”os og dem” bruges til fx at placere mennesker i forskellige båse og til at sammenligne forskellige grupper i befolkningen med hinanden. Betegnelsen dukker også op flere gange i antropologen Tina Gudrun Jensens bog ”Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde”. Men det sker ud fra antropologens nysgerrige og undersøgende tilgang, og som resultat af denne åbne indfaldsvinkel fremstår der et langt mere nuanceret billede af, hvordan ”os og dem” bruges i praksis, end de stereotype fremstillinger, der desværre kendetegner en del af den politiske debat om integration og sameksistens.

Bogen bygger på flere måneders feltarbejde i boligbebyggelsen Grønnevang, hvor godt halvdelen af beboerne er af dansk oprindelse, mens knap halvdelen tilhører etniske minoriteter. Tina Gudrun Jensen kan her på den ene side konstatere, at beboerne opdeler hinanden i ”vi” og ”dem” ud fra deres etniske oprindelse, mens de på den anden side er relationer på tværs af denne opdeling.

”Relationerne drejede sig bl.a. om omsorg, som kom til udtryk ved, at ældre etnisk danske kvinder tog sig af de yngre etniske minoritetskvinder og deres børn, som til gengæld hjalp og passede på de ældre,” nævner hun som et eksempel (s 212).

 

Opblødning af stereotyper
Tina Gudrun Jensen beskriver også, hvordan grupperne karakteriserede hinanden og brugte stereotyper, som kendes fra den offentlige debat, men at der skete også en opblødning af stereotyperne:

”Beboerne italesatte ofte gængse stereotyper om hinanden. ”Danskerne” blev italesat som asociale og potentielle racister; ”udlændingene” blev forbundet med lav uddannelse, arbejdsløshed, lovovertrædelse, fusk med sort arbejde og sociale ydelser, tyveri, dårlig børneopdragelse, undertrykkelse af kvinder, vold, religiøs ekstremisme, ghettodannelse og ’problemer’ i det hele taget.

Denne kategorisering og stempling foregik dog ikke uden oprør, fx søgte beboere med etnisk minoritetsbaggrund af gøre op med fastholdelsen af dem som ”udanske” og ”udlændinge” ved at påpege, at de var danskere med dansk statsborgerskab. Samtidig var der ikke et entydigt billede af, hvem der tildelte hvem hvilke identiteter; fx beskyldte beboere med etnisk majoritetsbaggrund hinanden for at være ”racister” og beboere med etnisk minoritetsbaggrund hinanden for at være ”samfundsnassere”.

Blandt de forskellige beboere var der desuden en bevidsthed om, at de forskellige identiteter var omgærdet af fordomme og i virkeligheden var langt mere nuancerede. Denne opblødning af stereotyper var bl.a. relateret til at dele boligområde eller på anden vis at have personer med anden etnisk baggrund tæt på sig.” (s. 210)

 

”Migranter har til alle tider taget del i byudviklingen”
Virkeligheden tegner således til at være langt mere kompleks og mangfoldig end de sort-hvide fremstillinger, der ofte sætter rammen for politiske debat om integration og sameksistens. Diskussionen om disse emner får også et par kommentarer med på vejen af forfatteren:

”En panik omkring multikulturalisme og konflikt præger offentlige debatter om etnisk forskellighed, hvilket kommer til udtryk i politiske diskurser om byplanlægning og integration, der udtrykker bekymring omkring ’parallelsamfund’, ’ghettoisering’ og fejlslagen integration. Det overses samtidig, at byen i sig selv er en kontekst for migration, at migranter til alle tider har taget del i byudviklingen, som formes af møder mellem personer med forskellige etniske baggrunde. …

Politologer og andre, der beskæftiger sig med social sammenhængskraft, forudsætter, at tillid har associationer til lighed eller enshed og homogenitet; derved kommer forskellighed pr. automatik til at stå i opposition til tillid. Denne bog har vist, at beboerne selv har en noget anderledes opfattelse af forskellighed.” (s. 214-215)

 

”Desuden gav flere beboere udtryk for,
at de syntes, debatten om integration var
for hård og kunne have en direkte effekt
på majoritetsdanskeres opfattelse af etniske minoriteter, også i boligområdet.”

 

”Grønnevangs beboere udtrykte til tider en integrationsdiskurs, som var baseret på en sammenkædning af kulturel homogenitet, fælles normer og værdier. Samtidig forholdt de sig også til emner som ”det multietniske” eller ”multikulturelle” og betonede nogle idéer om integration som noget, der indebærer fornyelse og forandring.

Desuden gav flere beboere udtryk for, at de syntes, debatten om integration var for hård og kunne have en direkte effekt på majoritetsdanskeres opfattelse af etniske minoriteter, også i boligområdet. Der var således heller ikke langt fra den politiske virkelighed til Grønnevang, der som et multietnisk boligområde i sig selv var mål for integrationspolitiske tiltag,” slutter Tina Gudrun Jensen kapitlet med konklusioner.

 

Bogen giver viden og indsigt på et fagligt niveau
Det er en værdifuld bog, Tina Gudrun Jensen har skrevet om sine feltstudier af, hvordan sameksistensen fungerer til daglig i et blandet boligområde som Grønnevang, hvor mennesker lever side og side i boligblokke på tværs af etniske, kulturelle, religiøse og sociale forskelligheder.

Bogen giver en viden og indsigt, der er brugbar for alle, der interesserer sig for og er engageret i arbejdet med og samfundsdebatten om integration, mangfoldighed og sameksistens på tværs af blandt andet etniske og kulturelle forskelligheder.

Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, hvilket afspejles i bogens form med en række henvisninger til anden litteratur og forskning og også i det sproglige niveau. Bogens akademiske snit bør dog ikke afholde andre læsere fra at give sig i kast med den.

 

Om Grønnevang
• Grønnevang er et multietnisk boligområde i København. Godt halvdelen af beboerne er etniske danskere, mens resten tilhører forskellige etniske minoriteter, især med baggrund i Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Irak og Somalia. Mange af familierne med tyrkisk og pakistansk baggrund var blandt de første arbejdsmigranter, der kom til Danmark tilbage i 1960’erne.
• I Grønnevang lever der pensionister, der har boet i området, siden det blev bygget i midten af 1960’erne. Der bor også en del børnefamilier, og der er desuden mennesker, der er fysisk eller psykisk invaliderede, og nogle har problemer med misbrug. Knap en fjerdedel af beboerne er uden for arbejdsmarkedet, hvilket er lidt flere end i Københavns Kommune som helhed. Ligeledes er andelen af lavtlønnede og andelen af beboere uden uddannelse højere end gennemsnittet i Københavns Kommune.
• Der er omkring 470 lejligheder i Grønnevang, der er et almennyttigt socialt boligbyggeri, der undertiden er blevet omtalt som ”udsat” eller ”belastet”.
• I dette boligområde, der hedder noget andet i virkeligheden, lavede antropologen Tina Gudrun Jensen feltarbejde i 2010 og 2011. Nogle af resultaterne af dette forskningsprojekt har Tina Gudrun Jensen udgivet i bogen ”Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde”, der udkom i slutningen af 2016.

 

Om forfatteren
Tina Gudrun Jensen, ph.d., er antropolog og religionssociolog. Hun er ansat på Center for Migrationsstudier og Institut for Antropologi på Københavns Universitet og desuden indehaver af virksomheden COEXIST, som har fokus på mangfoldighed og sameksistens.
Hun har bl.a. udgivet:
Naboskab i multietniske boligområder (2016)
Nye muslimer i Danmark. Møder og omvendelser (med Kate Østergaard, 2007)

Tina Gudrun Jensen:
Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde
Roskilde Universitetsforlag, 2016
228 sider
Vejledende pris: 250 kroner
Link til forlag

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

22 jul 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

12 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

26 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i juli 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 25.250 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller