Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Blog-skribenter

Bent Dahl Jensen
Redaktør 
Liste over blogindlæg


Marianne Olsen
Lektor
Liste over blogindlæg


Saliha Marie Fetteh
Lektor
Liste over blogindlæg


Svend Løbner
Journalist
Liste over blogindlæg


Zainab Nasrati
Medicinstuderende
Liste over blogindlæg

Blog-samtaler

Som optakt til festivalen JA TAK, TIL KAFFE, der holdes i København i perioden 11.-20. august 2017, bringer vi en række samtaler, som festival-arrangøren, forfatter Michael Svennevig har haft med nogle af de medvirkende. Læs den første samtale her - og find links til de øvrige samtaler.

Samtaler i 2016

Som optakt til festivalen "Med og uden smykker", der blev holdt i København i august 2016, skrev festivalarrangøren, forfatteren Michael Svennevig en række samtaler med nogle af de medvirkende: 

Fatima Osborne,
Stine Friis Refsgaard,
Stig Dalager,
David Jason Lou,
Hanne Marie Svendsen,
Alan Pary og
Razan Haugaard
,
Lene Skytt,
Elias Benakrich,
Maria Dubin,
Mia Lipschitz og Kasper Sejer
- og i den sidste artikel talte Ursula Djezzaz Nielsen med Michael Svennevig om samtalegenren.

 

Blog

Blogindlæg er udtryk for skribentens egen holdning.

 

Brobyggere efterlyses

Af Svend Løbner
Journalist
Oprettet 27-11-2017 

 

 

 

Brobygning har aldrig været vigtigere. Ekstremismen og populismen florerer. Og almindelige mennesker stigmatiseres. Og flygtninge uden en stemme i debatten lades i stikken.

 

Brobygning begynder med at erkende, hvor man selv er, og hvor den anden er. Præcis som brobygning over en fysisk kløft begynder med at finde fæste på kløftens sider.

Herfra er det vigtigt at bevæge sig ind mod midten – forhåbentlig i en retning, så man også møder hinanden på midten.

At møde hinanden behøver ikke at betyde, at man er enig med hinanden i alt. Man er jo fæstet på kløftens sider. Men man finder tilknytningspunkter og fællesnævnere.

Og herfra kan man så bevæge sig nysgerrigt ind på den andens del af broen og måske også forstå, hvor den anden kommer fra, dvs. hvor han eller hun har sit fundament.

 

Hvis jeg er kristen, og du er muslim, begynder brobygningen med, at vi begge to erkender, hvad vi tror inderst inde, og hvor denne tro kommer fra.

Herfra kan vi så møde hinanden og opleve, at vi begge har et moralsk kompas, hvor vi skelner mellem sandt og falsk, godt og ondt osv.

Hvis vi allerede her dæmoniserer den anden som ”løgner” eller ligefrem ”ond” er slaget tabt. Vi vil ikke kunne møde hinanden, og broen vil aldrig blive bygget. Vi vil medvirke til at danne parallelsamfund, der står stejlt mod hinanden.

Men respekterer vi hinanden, vil vi kunne gå videre og erkende, at vi begge tror på en dimension udenfor den fysiske. Ligesom kunst, filosofi, sprog osv. ikke lader sig begrænse til matematisk logik, er også troen og den spirituelle erfaring en legitim del af livet.

 

Vi kan endda gå videre og anerkende, at vi tror på et efterliv, på en højere retfærdighed, på en gud, ja, at det er den samme Gud, vi tror på. Der er jo kun én Gud, siger vi, men der er mange gudsopfattelser. Og menneskers mange gudsopfattelser varierer og udvikles over tid. De fleste mennesker vil nok mene, at de har et andet gudsbillede i dag, end de havde, da de var børn.

Alt sammen er det berøringspunkter, der gør, at vi kan nå hinanden og endda blive forenet og ”skruet sammen” i en fælles tro og grundholdning. Men hvis vi allerede her siger, at den anden tror på en anden gud og bygger på helt andre værdier, og at disse værdier producerer en helt anden kultur, som vi desuden opstiller som en modkultur til vores egen, så er brobygningen igen mislykket.

Men kan vi erkende det fundamentale ovenfor, kan vi bevæge os ind på den andens territorium og udforske, hvor den anden kommer fra, og hvor den andens tro, værdier og kultur adskiller sig fra vores. Og vi vil finde ud af, at forskellene har sine årsager, og vi vil forstå den anden uden at gøre vold på hverken den andens eller vores egen identitet.

 

Det kaldes stigmatisering, og det er begyndelsen til vold. Først udpeges gruppen, så tales der ned til mennesker i gruppen og til sidst udstødes disse mennesker – om nødvendigt med vold og magt.

Svend Løbner

 

I dag er der kræfter, der formålsløst prøver at sabotere den naturlige brobygning som finder sted mellem ganske almindelige mennesker på gadeplan. Vi bygger jo bro alle sammen – til hinanden som søskende, som ægtefæller, som naboer osv. Men der er nogle, der af en eller anden grund ikke ønsker, at vi skal bygge bro til mennesker fra især ikke-vestlige lande. De saboterer brobygningen med løgnagtig retorik, og de graver i stedet grøfter ved at generalisere og trækker få menneskers dårlige adfærd i en given gruppe ned over alle andre i gruppen. Det kaldes stigmatisering, og det er begyndelsen til vold. Først udpeges gruppen, så tales der ned til mennesker i gruppen og til sidst udstødes disse mennesker – om nødvendigt med vold og magt.

 

Det skete i mellemkrigsårene med jøderne, og det sker i dag med muslimer. Medier og meningsdannere definerer dem som én gruppe og skelner ikke mellem shia, sunni og sufi, ej heller mellem de fire lovskoler og da slet ikke mellem islamister og almindelige kulturmuslimer.

Jeg behøver ikke nævne eksempler, og vil det heller ikke. For de er overalt, og jeg vil ikke gentage dem. Men opfordre flere til at tage et bevidst valg om at være brobyggere.

Der er brug for det i en tid, hvor ekstremismen og populismen florerer. Og almindelige mennesker stigmatiseres. Og flygtninge uden en stemme i debatten lades i stikken.

  

Tidligere blogindlæg af Svend Løbner

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

26 aug 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i august 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 31.000 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller