Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Blog-skribenter

Bent Dahl Jensen
Redaktør 
Liste over blogindlæg


Marianne Olsen
Lektor
Liste over blogindlæg


Saliha Marie Fetteh
Lektor
Liste over blogindlæg


Svend Løbner
Journalist
Liste over blogindlæg


Zainab Nasrati
Medicinstuderende
Liste over blogindlæg

Blog-samtaler

Som optakt til festivalen JA TAK, TIL KAFFE, der holdes i København i perioden 11.-20. august 2017, bringer vi en række samtaler, som festival-arrangøren, forfatter Michael Svennevig har haft med nogle af de medvirkende. Læs den første samtale her - og find links til de øvrige samtaler.

Samtaler i 2016

Som optakt til festivalen "Med og uden smykker", der blev holdt i København i august 2016, skrev festivalarrangøren, forfatteren Michael Svennevig en række samtaler med nogle af de medvirkende: 

Fatima Osborne,
Stine Friis Refsgaard,
Stig Dalager,
David Jason Lou,
Hanne Marie Svendsen,
Alan Pary og
Razan Haugaard
,
Lene Skytt,
Elias Benakrich,
Maria Dubin,
Mia Lipschitz og Kasper Sejer
- og i den sidste artikel talte Ursula Djezzaz Nielsen med Michael Svennevig om samtalegenren.

 

Blog

Blogindlæg er udtryk for skribentens egen holdning.

 

S-ordfører anvender grundlovsstridigt forslag i angreb på muslimer

Af Bent Dahl Jensen
Redaktør 
Artiklen blev oprettet 13-07-2017
- og senest opdateret 14-07-2017

 

 

 

Det er desværre ved at blive en del af det politiske spil, at politikere angriber danske muslimer – og at det sker med udtalelser og forslag, der er i strid med Grundloven. Her er et af eksemplerne fra de seneste uger:

 

S foreslår at fjerne tilskud til muslimske friskoler

Den 5. juli udsendte Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Dan Jørgensen, et nyhedsbrev, hvor han på partiets vegne foreslår, at ”friskoler, der har mere end 50 procent elever med udenlandsk baggrund, fratages den offentlige økonomiske støtte”. Det fremgår videre, at intentionen er at ramme muslimske friskoler.

Dan Jørgensen skriver, at det er ”dybt kritisabelt, at vi i de senere år har set en lang række eksempler på muslimske friskoler, hvor elever bliver opdraget med værdier, der står i direkte modstrid til værdierne i det danske samfund.”

”Vi vil ikke i Danmark have skoler, hvor eleverne forbydes at have danske venner og kærester. Hvor der udøves social kontrol med eleverne eller hvor der helt bevidst gøres forskel på piger og drenge.

Derfor bliver vi nødt til at sætte en stopper for den udvikling, som er i gang. Siden 2007 er elevtallet i muslimske friskoler steget med næsten 50 pct., og der findes i dag mere end 20 muslimske friskoler i hele landet.

Socialdemokratiet er ikke modstandere af friskoler eller skoler, der bygger på bestemte værdier. Men vi er imod skoler, der modarbejder integration og skader samfundets sammenhængskraft,” skrev den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsordfører i sit nyhedsbrev.

 

Grundlovsstridig diskrimination

Information.dk skrev, at tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) før har afvist, at det vil kunne lade sig gøre inden for loven at skelne mellem forskellige typer friskoler, når der gives tilskud.

Det skyldes til dels Grundlovens ret til at oprette skoler, dels de internationale konventioner om ligebehandling, skriver Information.dk.

I Kristeligt Dagblad blev S-forslaget afvist af Thorstein Balle, der er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og mangeårig forsker i friskoletraditionen.

”Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det vil være forbudt at lave et tilskudssystem, der bygger på spørgsmål om etnicitet. Det er forbudt at diskriminere på baggrund af etnicitet, race, køn og religion, så det vil naturligvis være et kæmpestort problem. Under alle omstændigheder er det et grundlæggende opgør med en fuldstændig enestående unik dansk friskoletradition. Og det betragter jeg faktisk som lige så problematisk som et eventuelt brud med menneskerettighederne,” udtalte Thorstein Balle til Kristeligt Dagblad.

 

Undersøgelse viser, at elever med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre i muslimske friskoler end i folkeskolen

Det er i sig selv problematisk, at et parti – oven i købet det største i Folketinget – foreslår indgreb, der diskriminerer en bestemt gruppe i befolkningen. For det er i strid med Grundloven og menneskerettighederne. Derfor burde forslaget aldrig have set dagens lys.

Når nu det er sket, er der grund til at se på grundlaget for forslaget. Dan Jørgensen henviser til ”en lang række eksempler”, men uden at nævne konkrete eksempler.

Derfor er det vanskeligt at vurdere, om der er et problem – og hvor stort det i givet fald er. Men samtidig er det værd at huske på, at Folketinget flere gange – senest i 2016 med støtte fra bl.a. Socialdemokratiet – har skærpet tilsynet med friskolerne. Så mon ikke de skrappe regler, der allerede findes, er tilstrækkelige til at kunne løse de problemer, der måtte være på området? Det vil være rart, hvis Dan Jørgensen udviste en smule tiltro til, at den lovgivning, der er vedtaget, rent faktisk har og får en effekt.

Desuden må vi være åbne for, at virkeligheden nok er mere nuanceret, end den fremstilles af S-ordføreren. Fx viste en undersøgelse, der blev offentliggjort af tænketanken Kraka i efteråret 2016, at elever med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre i muslimske friskoler end i folkeskolen. Læs mere.

 

Dan Jørgensen skader integrationen

Dan Jørgensen skriver i sit nyhedsbrev, at Socialdemokratiet er ”imod skoler, der modarbejder integration og skader samfundets sammenhængskraft”.

Men med forslaget om at sløjfe det økonomiske tilskud til muslimske friskoler er Dan Jørgensen selv med til at skade integrationen og sammenhængskraften i samfundet. For han lægger afstand til danske muslimer, når han foreslår, at det skal være muligt at diskriminere dem i forhold til en alment anerkendt rettighed i det danske samfund. Dermed modvirker han en fredelig sameksistens med en samfundsgruppe, som udgør omkring 5 % af befolkningen.

 

Højtideligt løfte om at ville holde Grundloven

Da Dan Jørgensen blev valgt til Folketinget, afgav han en ”højtidelig forsikring om”, at han vil overholde den danske grundlov. Hvordan kan han så slippe afsted med at føre politisk propaganda, der er i strid med Grundloven og menneskerettighederne? Hvorfor bliver han ikke irettesat af sine vælgere? Eller ønsker de heller ikke, at folketingspolitikere skal holde sig inden for Grundlovens rammer?

 

Læs mere

Nyhedsbrev fra Dan Jørgensen – Udsendt pr. mail, 05-07-2017

Kursvending: S vil sløjfe støtten til muslimske friskoler – Information.dk, 05-07-2017

Eksperter afviser forslag fra S om at fjerne tilskud fra muslimske friskoler – Kristeligt Dagblad, 07-07-2017

Elever med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre i muslimske friskoler end i folkeskolen – Sameksistens.dk, 20-09-2016

 

Tidligere blogindlæg af Bent Dahl Jensen

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

24 jun 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

08 jul 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

22 jul 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i juni 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 19.500 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller